Blikvangers

 • Vera pleit in het parlement voor de verdere integratie van de Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs

  Vera pleit voor een verdere integratie van de Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs

  10 jaar geleden bereikten we een belangrijke mijlpaal door de Vlaamse Gebarentaal (VGT) officieel te erkennen als de taal die door de Vlaamse Dovengemeenschap wordt gebruikt. O.m. toenmalig Vlaams parlementslid Helga Stevens had een belangrijke hand in deze erkenning. Tijd voor een stand zaken.
 • Ook N-VA kiest kleur tegen pesten

  Pesten is zeer ingrijpend: het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. In diverse commissies in het Vlaams Parlement houden onze parlementsleden daarom de pestproblematiek blijvend onder de aandacht.
 • Herbekijk de parlementaire vraag van Vera Celis over het stijgend aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt

  Het aantal kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft stijgen. Vooral in de Vlaamse centrumsteden blijft het aantal kinderen met een andere thuistaal toenemen. Zo spreken in Antwerpen al vier op de tien schoolgaande kinderen thuis geen Nederlands. In Gent en Genk geldt dat voor een op de vier kinderen en in Oostende voor één kind op de vijf. “Dat bewijst dat de recente maatregel van de Vlaamse Regering om drie miljoen euro uit te trekken voor extra lessen Nederlands voor kleuters broodnodig is”, reageert Vlaams Parlementslid Vera Celis.
 • Bekijk hier de Actuele Vraag van Vera Celis over pestgedrag bij leerkrachten en directieleden.

  Maar liefst 11,8 procent van de leerkrachten geeft aan gepest te worden door collega’s en directieleden, zo blijkt uit een rapport van de Sociaal-Economische Raad (SERV). Naar aanleiding van deze berichtgeving besloot Vera Celis om aan minister van Onderwijs Hilde Crevits een Actuele Vraag te stellen.
 • Extra aandacht voor psychische vermoeidheid en werkstress bij leerkrachten.

  Op 4 februari stelde Vera een Actuele Vraag aan minister van Onderwijs Hilde Crevits over de psychische vermoeidheid en de toenemende werkstress bij het onderwijspersoneel. Uit het Jaarrapport Ziekterverzuim van het Vlaams Onderwijspersoneel bleek namelijk dat 1 op 3 van de opgenomen ziektedagen in het onderwijs te wijten zijn aan psychische problemen zoals burn-out, depressie en stress.
 • Een degelijk en aantrekkelijk loopbaanbeleid voor alle leerkrachten

  Op 16 december werd er in het Vlaams Parlement stevig gedebatteerd over de begroting van de nieuwe Vlaamse Regering. Tijdens de besprekingen van het luik onderwijs nam Vera het woord. In haar betoog benadrukte ze dat de leerkracht dé steunpilaar van ons onderwijs is. Ze pleitte dan ook om werk te maken van een degelijk en aantrekkelijk loopbaanbeleid voor alle onderwijspersoneelsleden.

Nieuws

Door Vera Celis op 24 augustus 2016, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Lerarenopleiding, Pesten op school

1 op 3 van de opgenomen ziektedagen in het onderwijs is volgens het Agentschap voor Onderwijsdiensten te wijten aan psychische klachten. In 2014 maakte een onderzoek van de VUB bekend dat één op de vier leerkrachten binnen de vijf jaar het onderwijs verlaat. Deze cijfers bewijzen eens te meer dat …

Door Vera Celis op 22 augustus 2016, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan

Zeven procent van de vaste benoemingen gaat naar leerkrachten jonger dan 25 jaar. Een record. Brussel - De grootste frustratie bij jonge leerkrachten die net beginnen met werken? De jobonzekerheid, en het eindeloos schipperen van de ene interim naar de andere, ter vervanging van zieke of zwangere …

Door Vera Celis op 16 augustus 2016

1.817 kinderen en jongeren uit sociaal kwetsbare gezinnen hebben het afgelopen schooljaar begeleiding gekregen van 1070 studenten uit het hoger onderwijs via ‘student tutoring’. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde …

Schrijf je nu in voor onze Onderwijsnieuwsbrief