Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Vera Celis op 19 mei 2017, over deze onderwerpen: ICT-beleid op school

Een goed beschermd IT-netwerk dat leerlingen en leerkrachten veilig gebruik laat maken van digitale leermiddelen met bescherming voor hun persoonlijke gegevens, is van cruciaal belang. Voor scholen is het echter niet evident om hun ICT-beleid op punt te zetten en de veiligheid van hun digitale …

Door Vera Celis op 12 mei 2017

Al enkele jaren kunnen we uit het jaarrapport ‘Ziekteverzuim van het Vlaams Onderwijspersoneel’ afleiden dat een groot deel van de opgenomen ziektedagen in het onderwijs te wijten zijn aan psychische problemen, zoals burn-out, depressie of werkstress. Zoals dat in alle sectoren het geval is, hebben …

Door Vera Celis op 5 mei 2017

In 2006 ontving de vzw Carrousel voor het eerst een subsidie van de Vlaamse Regering voor de oprichting van een ‘rijdende kleuterschool’. De doelstelling van het project bestaat erin om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren voor kleuters van kermisfamilies tijdens hun aanwezigheid op grote …

Door Vera Celis op 2 mei 2017, over deze onderwerpen: Volwassenenonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) in Vlaanderen neemt dankzij zijn arbeidsmarktgerichte graduaatsopleidingen een volwaardige plaats in ons onderwijslandschap in. Dankzij de flexibele lesuren, de praktijkgerichtheid en de laagdrempeligheid van het aanbod slaagt HBO5 om cursisten te bereiken die in …

Door Vera Celis op 21 april 2017

Langdurig zieke leerlingen hebben het recht om thuis, in het ziekenhuis of op hun (tijdelijke) verblijfplaats vier uur per week les te krijgen via het zogenaamde system van Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH). Het is de school waar de leerling ingeschreven is die zorgt voor een leerkracht om deze …

Door Vera Celis op 18 april 2017, over deze onderwerpen: Kleuterparticipatie

Kinderen die regelmatig aanwezig zijn op de kleuterschool hebben meer kans op een vlotte start in het eerste leerjaar. Dat is de conclusie van veel internationale studies die het belang van de aanwezigheid van jonge kinderen in de kleuterschool onderzoeken. De Vlaamse Regering heeft deze …