Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Vera Celis op 20 juli 2017

Met een kleuterparticipatie van 99% behoort Vlaanderen tot de absolute wereldtop. Deze riante cijfers verhullen vaak dat er nog een grote groep kwetsbare gezinnen is die hun kleuters niet of nog te weinig naar het kleuteronderwijs sturen. Tot deze kwetsbare doelgroep behoren ook de kleuters van …

Door Vera Celis op 17 juli 2017, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan

Bijna 50% van de leerkrachten uit het leerplichtonderwijs die in het najaar van 2016 voor het eerst vast benoemd werden, was jonger dan 30 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) opvroeg bij onderwijsminister Hilde Crevits. Opvallend is ook dat het aantal …

Door Vera Celis op 14 juli 2017, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Lerarenopleiding

Drie weken: dat is nu al de periode dat leerlingen uit de tweede graad van het Onze-Lieve-Vrouwe-Presentatie uit Bornem geen leerkracht Frans meer hebben. Hun directeur luidde hierover op 2 juni de alarmbel in het Nieuwsblad. Het lijstje met directeurs die met de handen in het haar zitten in hun …

Door Vera Celis op 7 juli 2017, over deze onderwerpen: Taalbeleid en geletterdheid

Een kwart van de nieuwgeboren Vlamingen of ruim 18.000 baby’s heeft het Nederlands niet als moedertaal. Dat blijkt uit de cijfers die Kind en Gezin recent publiceerde. Deze cijfers tonen opnieuw aan dat het Nederlands terrein verliest in Vlaanderen. Cijfers die Vera Celis vorig jaar bij de minister …

Door Vera Celis op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Volwassenenonderwijs

10% van alle cursisten aan de Limburgse centra voor volwassenenonderwijs woont in Nederland. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) heeft opgevraagd bij onderwijsminister Crevits. Vooral de opleidingen informatica, koken en vreemde talen zijn voor onze …

Door Vera Celis op 23 juni 2017, over deze onderwerpen: Pesten op school

Cyberpesten is een steeds groter wordend probleem onder jongeren. In de laatste jaren duiken steeds meer trieste verhalen op in de media van jongeren die zichzelf van het leven beroven omwille van een pestproblematiek. Cijfers leren alvast dat cyberpesten jammergenoeg aan een opmars bezig is: uit …