Een degelijk en aantrekkelijk loopbaanbeleid voor alle leerkrachten

Door Vera Celis op 17 december 2014, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan

Op 16 december werd er in het Vlaams Parlement stevig gedebatteerd over de begroting van de nieuwe Vlaamse Regering. Tijdens de besprekingen van het luik onderwijs nam Vera het woord. In haar betoog benadrukte ze dat de leerkracht dé steunpilaar van ons onderwijs is. Ze pleitte dan ook om werk te maken van een degelijk en aantrekkelijk loopbaanbeleid voor alle onderwijspersoneelsleden.

Klik hier om het debat in het Vlaams Parlement na te lezen.

Lees hieronder de integrale tussenkomst van Vera:
 

Voorzitter, ministers, collega’s, ik zal een aantal klemtonen naar voren brengen vanuit onze fractie. De andere collega’s zullen daarna volgen.

De N-VA is er rotsvast van overtuigd dat het onderwijzend personeel dé steunpilaar van het onderwijs is. Er moet dan ook dringend werk worden gemaakt van een degelijk en aantrekkelijk loopbaanbeleid. Dat doen we in de eerste plaats door het vertrouwen in leerkrachten te herstellen, door hen minder te overladen met regels, door hen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, door hen degelijk op te leiden en door hun draagkracht te versterken.

We zijn in dat kader tevreden dat deze regering 42 miljoen euro extra in de begroting van 2015 uittrekt om de lonen van 900 extra leerkrachten voor het basisonderwijs te financieren. Collega Helsen heeft er al naar verwezen.

In een sterk personeelsbeleid moeten we blijvend oog hebben voor loopbaanbegeleiding en -ondersteuning voor leraren en directies. Dat betekent dat er tijd en ruimte moet zijn voor professionalisering en nascholing. Het is dan ook positief dat vanaf 2015 aan de nascholingsmiddelen een bijkomend budget wordt toegevoegd dat rechtstreeks naar de scholen zal gaan.

Voor beginnende leerkrachten moeten we aan een speciaal beleid werken om te vermijden dat zij te snel afhaken of dat de opgebouwde praktijkexpertise verloren gaat. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de praktijkschok tussen opleiding en beroep wordt opgevangen. De N-VA vindt ook dat we blijvend oog moeten hebben voor aangepaste ondersteuning en bijscholing voor leraren die werken met leerlingen met zorgnoden.

Ten slotte wens ik nog op te merken dat we met onze fractie tevreden zijn dat de financiering van de SIO-projecten (synchroon internetonderwijs) in deze begroting verzekerd blijft. Conform Onderwijsdecreet XXIV werd het synchroon internetonderwijs immers een structurele component binnen het Vlaamse onderwijssysteem. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Dankzij de vrijgemaakte beleidsruimte zorgen we ervoor dat zieke kinderen online lessen kunnen volgen om zo veel mogelijk leerachterstand te vermijden. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is