Nultolerantie voor cyberpesten

Door Vera Celis op 28 maart 2017, over deze onderwerpen: Pesten op school

1 op de 10 leerlingen wordt regelmatig geconfronteerd met online pestgedrag. Dat zijn de trieste en tevens onrustwekkend cijfers die onderzoekers van de Universiteit Antwerpen in hun DICA-studie bekend maakten. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) vindt dat het daarom tijd wordt om een tandje bij te steken en werk te maken van een kordaat anti-pestbeleid in elke school, dat zowel ruimte biedt voor preventie, nazorg voor het slachtoffer en een correcte aanpak van de dader.

Facebook, Snapchat, Whatsapp of Instagram. De sociale netwerksites die daders de mogelijkheid bieden voor hun antisociaal gedrag zijn tegenwoordig zeer uitgebreid. De Universiteit Antwerpen bracht de algemene tendensen in kaart: drie op de tien slachtoffers worden online gepest door iemand uit de eigen klas en in één op de vier pestgevallen weet het slachtoffer zelfs niet zeker wie de dader is. Daders kunnen via sociale media zelfs anoniem pesten, waardoor de aanpak van een pestincident bijzonder complex wordt.

Terwijl het ‘klassieke’ pesten aan slachtoffers nog de kans gaf om na de schooluren te ontsnappen aan de pesterijen, achtervolgt cyberpesten hen de klok rond. De emotionele gevolgen voor de tiener zijn dan ook bijzonder groot. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) pleit daarom voor  een kordaat anti-pestbeleid binnen elke school dat zich niet enkel toespitst op sensibiliserende en preventieve maatregelen, maar ook op de nazorg van het slachtoffer en als het moet op tuchtmaatregelen voor daders. “Uiteraard zijn initiatieven die zich richten op een ‘whole school approach’ en ‘peer-pressure’, waarbij leerlingen en leerkrachten nauw worden betrokken in de uitbouw van een positief schoolklimaat, zeer waardevol. We moeten echter vermijden dat er een no-blame-beleid ontstaat waarbij de dader uit het vizier blijft en het probleem enkel bij de weerbaarheid van het slachtoffer wordt gelegd,” geeft Vera Celis aan. “Door de daders correct aan te pakken en intensief te begeleiden, maken we ook aan slachtoffers duidelijk dat ze ondersteund worden door volwassenen.”

In het kader van de preventieve maatregelen is het ook cruciaal dat we verder blijven inzetten op beeldgeletterdheid en mediawijsheid om jongeren op een kritische en verantwoorde wijze te leren omgaan met digitale media en met beelden in het bijzonder. Omdat pesten niet aan de schoolpoort stopt, kan onderwijs dit niet alleen. Er is nood aan een goed gecoördineerde samenwerking over verschillende maatschappelijke domeinen en organisaties heen: scholen, jeugdverenigingen, sportclubs, welzijnsorganisaties,… moeten betrokken worden in een gezamenlijke strijd tegen pesten en cyberpesten. Parlementslid Vera Celis is tevreden dat de ministers van de  Vlaamse Regering de handen in mekaar slaan, o.m. via het Kenniscentrum Mediawijsheid en het Platform Welbevinden en Integriteit, maar hoopt dat de inspanningen versterkt worden: “We moeten er voor zorgen dat de bestaande strategieën, methodes, instrumenten en interventies rond mediageletterdheid, waarvan de deugdelijkheid bewezen zijn, deze verenigingen en organisaties maximaal kunnen bereiken.” aldus Vera Celis.

In het kader van deze problematiek besloot Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis om een parlementaire vraag te stellen aan minister van Onderwijs Hilde Crevits over haar inspanningen rond pesten en cyberpesten. Herbekijk hieronder de beelden:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is