Werking 'Rijdende Kleuterschool' ook in de toekomst garanderen

Door Vera Celis op 5 mei 2017

In 2006 ontving de vzw Carrousel voor het eerst een subsidie van de Vlaamse Regering voor de oprichting van een ‘rijdende kleuterschool’. De doelstelling van het project bestaat erin om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren voor kleuters van kermisfamilies tijdens hun aanwezigheid op grote kermissen. De lessen van de rijdende kleuterschool gaan door in een goed uitgeruste aanhangwagen. In een antwoord op mijn schriftelijke vraag (nr. 277, 2016-2017) gaf minister Crevits eerder aan dat het project vorig schooljaar nog 25 ingeschreven kleuters kon noteren. De organisatie spreekt zelfs over 34 aanwezige kleuters op piekmomenten. Het aantal lesdagen varieert. Op grote kermissen zoals in Antwerpen worden er tot 29 lesdagen georganiseerd. In Brussel kunnen de kleuters 24 lesdagen terecht voor onderricht.

De rijdende kleuterschool kan rekenen op ondersteuning vanuit het departement: een gedetacheerde kleuterleidster die het project en de woonwagen begeleidt en een subsidie van ongeveer 28.000 euro om de werking te financieren. In een antwoord op mijn schriftelijke vraag (nr. 277, 2016-2017) gaf onderwijsminister Crevits aan dat ze het project in 2015 nog positief geadviseerd had en dat ze verder zou inzetten op de professionalisering van het project en de inbedding in een netwerk. Het initiatief is zeker niet onbelangrijk. Recente studies tonen aan dat een regelmatige aanwezigheid in het kleuteronderwijs aanzienlijk de kansen op een geslaagde schoolcarrière verhoogt.

De coördinatoren van het project binnen de VZW Carrousel geven nu zelf aan dat de tijd gekomen is om het project over te hevelen naar nieuwe beheerders. De uitdaging bestaat er nu in om te kijken onder welk beheer het project het beste kan vallen om de werking te garanderen. De organisatie zelf geeft aan dat er na contacten met de onderwijsadministratie nog geen oplossing uit de bus is gevallen. Uiteraard bestaat er hierdoor wat ongerustheid over de toekomst van het project.

Om deze reden besloot Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis om een parlementaire vraag te stellen aan onderwijsminister Crevits. Herbekijk hier het debat in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
The average score is