Kleuterparticipatie

Vera Celis is als parlementslid sterk actief om de kleuterparticipatie bij kleuters te verhogen. Ondanks het hoge percentage van 98,5% van de kleuters die naar school gaat, is er nog blijvend aandacht nodig voor de kleine groep van vooral sociaal zwakkere kleuters die niet of onvoldoende vaak aanwezig zijn op school. Hieronder kunt u alle nieuwsberichten vinden rond dit thema:

Nieuws over dit onderwerp

project in de kijker: de 'Rijdende Kleuterschool'

Kinderen die regelmatig aanwezig zijn op de kleuterschool hebben meer kans op een vlotte start in het eerste leerjaar. Dat is de conclusie van veel internationale studies die het belang van de …

Drie procent van Kempense kleuters is onvoldoende aanwezig op school

Het Nieuwsblad, 16-12-2016, pagina 2 van de regionale editie voor de Kempen. Ongeveer drie procent van de Kempense kleuters tussen drie en vijf jaar was het afgelopen jaar te weinig aanwezig in de …

Vera roept op voor concrete maatregelen rond kleuterparticipatie

Het cijfer van kleuterparticipatie in Vlaanderen en Brussel is bijzonder hoog. Ruim 98,7% van de kleuters was in het vorig schooljaar ingeschreven in een kleuterschool. Achter dit cijfer schuilt …