Taalbeleid en geletterdheid

Hieronder kunt u alle nieuwsberichten vinden over geletterdheid en taalbeleid.

Nieuws over dit onderwerp

Taalachterstand Nederlands aanpakken blijft prioriteit

Een kwart van de nieuwgeboren Vlamingen of ruim 18.000 baby’s heeft het Nederlands niet als moedertaal. Dat blijkt uit de cijfers die Kind en Gezin recent publiceerde. Deze cijfers tonen opnieuw aan …

Goede kennis Nederlands opent deuren

"Amper kleur voor de klas", dat was de titel van een opvallend artikel in de Tijd op 7 juni. De titel verwijst naar een probleem dat we al langer kennen: nog te weinig Vlaamse studenten van …

Van geletterdheid een prioriteit maken

Het ‘Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen’ 2012-2016 vertrekt vanuit de filosofie dat het geletterdheidsprobleem in Vlaanderen het best kan aangepakt worden wanneer stakeholders uit verschillende …