Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissies Welzijn en Landbouw

In de commissie Onderwijs kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen van 30 jaar als leerkracht. Mijn focus ligt in deze commissie op het loopbaanbeleid van onderwijspersoneelsleden. Ik besteed ook nog aandacht aan de lerarenopleiding, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het psychosociaal welbevinden van kinderen en leerkrachten, ICT-beleid op school, taalbeleid en geletterdheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die van belang zijn voor de Kempen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina (http://www.veracelis.be/stel-je-vraag).

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-parlementsleden uit de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. (http://www.veracelis.be/onderwijsbrief).

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of Veterinary Medicine in de Diergeneeskunde

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Vera Celis, Kathleen Helsen en Paul Cordy
1145 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer en Vera Celis
1146 (2016-2017) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

van Kathleen Helsen, Vera Celis, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jan Durnez en Kris Van Dijck
1000 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
500 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Volwassenenonderwijs - Opleiding vreemde talen (2)

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
498 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Kleuterparticipatie - Acties Kind en Gezin

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
501 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2017, het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit en de Inspectie 2.0

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kathleen Krekels
1212 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2017, het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit en de Inspectie 2.0

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kathleen Krekels
1212 (2016-2017) nr. 1

Vraag om uitleg over diversiteit in het lerarenkorps

van Elisabeth Meuleman aan minister Hilde Crevits
2388 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2