Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissies Welzijn en Landbouw

In de commissie Onderwijs kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen van 30 jaar als leerkracht. Mijn focus ligt in deze commissie op het loopbaanbeleid van onderwijspersoneelsleden. Ik besteed ook nog aandacht aan de lerarenopleiding, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het psychosociaal welbevinden van kinderen en leerkrachten, ICT-beleid op school, taalbeleid en geletterdheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die van belang zijn voor de Kempen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina (http://www.veracelis.be/stel-je-vraag).

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-parlementsleden uit de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. (http://www.veracelis.be/onderwijsbrief).

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

van Kathleen Helsen, Vera Celis, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jan Durnez en Kris Van Dijck
1000 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI

van Jan Durnez, Ingeborg De Meulemeester, Ann Brusseel, Koen Daniëls, Kathleen Helsen en Vera Celis
744 (2015-2016) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI

van Kathleen Helsen, Kathleen Krekels, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jos De Meyer en Vera Celis
744 (2015-2016) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Leerplichtige zwangere meisjes - Moederschapsrust en tijdelijk onderwijs aan huis

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
426 (2015-2016)

Vraag om uitleg over de cyberveiligheid in scholen

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
1542 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de evaluatie van het Gamefonds en de conclusies en aanbevelingen voor het domein Onderwijs

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
1348 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag van Jo De Ro aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het nieuwe starterspakket kleuteronderwijs als instrument voor kleuterparticipatie

van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
231 (2016-2017)

Vraag om uitleg over pestproblematiek bij jongeren met een migratieachtergrond

van Caroline Gennez aan minister Hilde Crevits
1317 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de nood aan een wetgevend kader rond pesten

van Elisabeth Meuleman aan minister Hilde Crevits
1274 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2