Blikvangers

 • Vera pleit voor een onafhankelijk meldpunt

  Depressies, burn-outs, stress, enz. vormen het resultaat van de steeds groter wordende druk die op de schouders van het onderwijspersoneel terechtkomt. Naast planlastvermindering en een gedragen loopbaanpact, hebben we ook nood aan een neutraal meldpunt voor psychische problemen.
 • Hoge ambities voor alle leerlingen

  Afgelopen woensdag (6 december 2017) stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis een parlementaire vraag over het gedaalde leesniveau van Vlaamse 10-jarige leerlingen. We moeten ervoor zorgen dat zowel onze zwakkere, als onze sterkere leerlingen voldoende uitgedaagd blijven. Dit doen we door de lat voldoende hoog te leggen en ambitieus te zijn voor alle leerlingen.
 • De leraar aan het woord op de 'Dag van de Leraar'

  Vandaag is het de Dag van de Leraar. Een welgemeende dank aan alle leerkrachten voor hun onvoorwaardelijke inzet. En dat elke dag opnieuw. Wij zijn trots op jullie! Op de Dag van de Leraar is het dan ook gepast dat leerkrachten zelf aan het woord zijn en dat wij als parlementsleden luisteren naar hun bezorgdheden. Dit doen we via een speciale editie van de Onderwijsnieuwsbrief van onze N-VA-onderwijsparlementsleden.
 • Vera pleit voor een kordate aanpak tegen cyberpesten

  Parlementslid Vera Celis pleit voor een kordate aanpak tegen cyberpesten, met voldoende aandacht voor mediageletterdheid bij jongeren
 • De eigenheid en kwaliteit van HBO5 bewaren

  Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Celis stelde op 27 april een parlementaire vraag aan onderwijsminister Crevits over de overdracht van de graduaatsopleidingen (HBO5) van het volwassenenonderwijs naar het hoger onderwijs. Voor Vera Celis is het cruciaal dat deze opleidingen na de overdracht hun laagdrempeligheid en flexibiliteit kunnen bewaren. Op het werkveld heerst er op dat vlak echter heel wat ongerustheid.
 • Vera springt in de bres voor zieke kinderen en tienermoeders

  Nog te weinig tienermoeders en langdurig zieke kinderen doen een beroep op hun recht om les te volgen via het systeem 'Tijdelijk Onderwijs aan Huis' of Bednet. Vera stelde om deze reden recent een parlementaire vraag in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Nieuws

Door Vera Celis op 18 mei 2018, over deze onderwerpen: Volwassenenonderwijs

BRUSSEL 17/05 17:45 (BELGA) Het aantal personen dat via het volgen van een opleiding in het studiegebied Algemene Vorming in het volwassenenonderwijs - het vroegere tweedekansonderwijs - alsnog probeert een diploma secundair onderwijs op niveau van het ASO te halen, is van 7.968 tijdens het …

Door Vera Celis op 9 mei 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

Bijna de helft van de leerkrachten uit het secundair onderwijs verlaat binnen de vijf jaar het onderwijs. In het basisonderwijs blijft het verloop stabiel. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis reageert bezorgd: “De cijfers tonen aan dat we inspanningen moeten leveren om de psychische en …

Door Vera Celis op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Taalbeleid en geletterdheid

Vlaamse leerlingen van 10 hebben voor begrijpend lezen een achterstand van een half jaar in vergelijking met hun leeftijdsgenoten van tien jaar geleden. Met deze resultaten uit het PIRLS-onderzoek werd ons onderwijs in december grondig wakker geschud. Terwijl in 2006 nog 7% van onze leerlingen het …

Schrijf je nu in voor onze Onderwijsnieuwsbrief