Agenda commissie Onderwijs

15 maart 2018 - 10:00
15 maart 2018 - 14:00
12 maart 2018 - 14:00

Vera Celis is als Vlaams volksvertegenwoordiger een vast lid van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. De zittingen van de commissie Onderwijs vinden elke donderdag plaats van 10u tot 12u en van 14u tot 17u. Uitzonderlijk zal er komende dinsdag ook een vergadering op dinsdag plaatsvinden.

De agenda:

dinsdag 13 maart 2018, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Hoorzitting over studentenparticipatie in het kader van het Vlor-advies over het stimuleren van studentenparticipatie

donderdag 15 maart 2018, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Mondelinge vragen aan de minister

donderdag 15 maart 2018, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Ontwerp van decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding