Agenda commissie Onderwijs

19 april 2018 - 10:00
19 april 2018 - 14:00

Vera Celis is als Vlaams volksvertegenwoordiger een vast lid van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. De zittingen van de commissie Onderwijs vinden wekelijks plaats op donderdag, van 10u tot 12u en van 14u tot 17u. Op de agenda van deze week vinden we de volgende punten:

donderdag 19 april 2018, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Mondelinge vragen aan de minister, waaronder: Vraag om uitleg van Vera Celis over fysieke en verbale agressie tegen leerkrachten

donderdag 19 april 2018, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Ontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

Adres: 

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel