Agenda commissie Onderwijs

17 mei 2018 - 10:00
17 mei 2018 - 14:00

Vera Celis is als Vlaams volksvertegenwoordiger een vast lid van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. De zittingen van de commissie Onderwijs vinden wekelijks plaats op donderdag, van 10u tot 12u en van 14u tot 17u. Op de agenda van de eerstvolgende vergadering, donderdag 17 mei, vinden we de volgende punten:

donderdag 17 mei 2018, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

  • mondelinge vragen aan de minister

donderdag 17 mei 2018, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

  • Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018.