Agenda commissie Onderwijs

17 januari 2019 - 10:00
17 januari 2019 - 14:00

Vera Celis is als Vlaams volksvertegenwoordiger een vast lid van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. De zittingen van de commissie Onderwijs gaan wekelijks op donderdag door van 10u tot 12u30 en van 14u tot 17u. Op de agenda van de volgende vergadering vinden we de volgende punten:

donderdag 17 januari 2019, 10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

  • Mondelinge vragen aan de minister, waaronder: Vraag om uitleg van Vera Celis over de verplichte niet-bindende instaptoets voor aspirant-studenten Lerarenopleiding
  • Ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs
  • Ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat betreft het toezicht

donderdag 17 januari 2019, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

  • Hoorzitting over de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur, met Steven Groenez (KU Leuven - HIVA) en Johan Surkyn (VUB – Interface Demography)
  • Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van lekkere, gezonde en goedkope schoolmaaltijden
  • Verzoekschrift over het begrip 'eigen woning' bij de KI-test voor studietoelagen
Adres: 

Aanmelden: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel