Aandacht voor cyberveiligheid in scholen

Door Vera Celis op 19 mei 2017, over deze onderwerpen: ICT-beleid op school

Een goed beschermd IT-netwerk dat leerlingen en leerkrachten veilig gebruik laat maken van digitale leermiddelen met bescherming voor hun persoonlijke gegevens, is van cruciaal belang. Voor scholen is het echter niet evident om hun ICT-beleid op punt te zetten en de veiligheid van hun digitale infrastructuur te garanderen. Te meer omdat de technologie niet stil staat en hackers steeds nieuwe manieren zoeken om binnen te geraken op het schoolnetwerk. Zo werd de Sint-Hubertsschool in Niel recentelijk het slachtoffer van een cyberaanval waarbij hun datanetwerk werd besmet door het zogenaamde ‘cryptolockervirus’ (Het Nieuwsblad van 8 Maart 2017). Dit virus creëert een soort van virtuele gijzeling waarbij belangrijke bestanden en persoonlijke gegevens niet meer toegankelijk worden gemaakt vooraleer een bepaalde som aan de hackers wordt betaald. Het voorval wijst er duidelijk op dat cybercriminaliteit zijn weg gevonden heeft naar onze scholen.

In het kader van cyberveiligheid heeft Vlaanderen enkele jaren geleden besloten om in te tekenen voor het eSafety label-project van ‘European Schoolnet’. Scholen die willen inzetten op een veilige digitale leeromgeving, de werkpunten in hun ICT-beleid wensen aan te pakken en aan leerlingen een betere online ervaring willen aanbieden, kunnen zich aanmelden voor het project.

Omdat de veiligheid van de digitale gegevens van zowel leerlingen als onderwijspersoneelsleden van groot belang is, besloot Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis om aan onderwijsminister Hilde Crevits een parlementaire vraag te stellen. In haar antwoord stelde de minister dat Vlaanderen in de middenmoot zit op het vlak van cyberveiligheid. Ze gaf ook aan dat ze haar schouders zou zetten onder een aantal maatregelen om de digitale veiligheid in scholen te ondersteunen, waaronder:

- een verdere samenwerking met Kenniscentrum Mediawijsheid. Het Kenniscentrum Mediawijsheid heeft als taak nieuwe acties en initiatieven te ondernemen, actuele trends op te volgen en specifieke doelgroepen te bereiken. 

- Het Departement Onderwijs en Vorming participeert ook aan B-BICO, het Belgisch Beter Internet Consortium dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. B-BICO brengt in de eerste plaats belangrijke partners, zoals Child Focus, CERT, Centre for Cybersecurity, Mediawijs e.a. samen en heeft tot doel bestaande initiatieven op elkaar af te stemmen en gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

- Een gestandaardiseerd beleidsplan bestaat er voorlopig niet. In het kader van het eSafety Label wordt wel een nieuw standaarddocument ontwikkeld waarmee een Algemeen Gebruiksbeleid voor ICT kan worden opgesteld. Dit wordt op korte termijn opgeleverd en zal naast via het eSafety Label ook via andere kanalen naar scholen verspreid worden. Zo’n algemeen gebruiksbeleid is met name voor ICT-veiligheid van belang.

- Daarnaast wordt ook via raamovereenkomsten in degelijke oplossingen voor scholen voorzien. Bij de nieuwe Raamovereenkomst met Telenet zijn er heel wat veiligheidsopties ingebouwd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis is tevreden dat de minister werk maakt van de digitale veiligheid in onze scholen, maar geeft aan dat we een tandje kunnen bijsteken om alle scholen mee te krijgen in het verhaal. "De recente incidenten met het virus 'WannaCry', dat wereldwijd gegevens heeft gekaapt, bewijzen dat ook de digitale bescherming van onze kinderen en leerkrachten een belangrijke uitdaging blijf," geeft Vera Celis aan. De volksvertegenwoordiger zal het thema dan ook van nabij blijven opvolgen in het Vlaams Parlement.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is