Bednet zit in de lift

Door Vera Celis op 8 februari 2018

506 langdurig zieke leerlingen maakten in het schooljaar 2016-2017 gebruik van het afstandsonderwijs van Bednet. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) opvroeg. Het parlementslid is tevreden dat de Vlaamse Regering in 2018 ruim 2,3 miljoen euro vrijmaakt om de werking verder te ondersteunen.

Sinds enkele jaren is Bednet een heus begrip geworden in het onderwijslandschap. Wat in het schooljaar 2007-2008 begon als een klein project voor slechts 37 leerlingen, is vandaag uitgegroeid tot een professionele organisatie voor maar liefst 506 leerlingen. Onder de noemer van ‘synchroon internetonderwijs’ biedt Bednet onderwijs op afstand aan voor langdurig zieke leerlingen en tienermoeders die omwille van hun toestand niet op school aanwezig kunnen zijn. Via een computer, een camera en een internetverbinding kan de leerling de lessen in zijn of haar klas live van thuis uit meevolgen. De zieke leerling, de leerkracht en de klasgenoten kunnen elkaar zien en zelfs met elkaar in interactie treden via een computerscherm achteraan in de klas. Deze werkwijze werpt duidelijk zijn vruchten af: door de jaren heen heeft Bednet al 1533 leerlingen uit 1071 scholen kunnen helpen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) is tevreden dat steeds meer langdurig zieke leerlingen geholpen worden: “dankzij Bednet blijft de leerling een volwaardig onderdeel uitmaken van de klasgroep en verzekeren we het recht op onderwijs,” geeft Vera Celis aan. Het parlementslid merkt weliswaar op dat er nog leerlingengroepen zijn die nog te weinig gebruik van het systeem, zoals tienermoeders. Ze staat dan ook achter de beslissing van de Vlaamse Regering om ruim 2,3 miljoen uit te trekken om in 2018 de werking van Bednet verder uit te bouwen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is