Duaal leren ook in het volwassenenonderwijs?

Door Vera Celis op 15 juni 2018, over deze onderwerpen: Volwassenenonderwijs

Met de goedkeuring van het nieuw decreet duaal leren op 21 maart 2018 gaf het Vlaams Parlement het startschot om vanaf 1 september 2019 aan jongeren een vernieuwd en kwalitatief traject van leren en werken aan te bieden dat gelijkwaardig is aan andere opleidingsvormen binnen het secundair onderwijs. Het decreet laat bovendien de mogelijkheid open om duaal leren ook uit te breiden naar het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Om de mogelijke invulling van duaal leren in het secundair volwassenenonderwijs te onderzoeken, vroeg de minister aan de VLOR om hierover een advies te formuleren. Dit advies werd op 8 mei opgeleverd.

De VLOR ziet in zijn advies heel wat kansen voor duaal leren in het secundair volwassenenonderwijs. Duaal leren biedt niet enkel opportuniteiten voor zowel werkende als niet-werkende cursisten om in een authentieke werksituatie specifieke vaardigheden te verwerven, duaal leren zet ook de deur open voor meer en nauwere banden tussen de centra voor volwassenenonderwijs, de bedrijfswereld en andere opleidingsverstrekkers zoals de VDAB en Syntra.

Naast opportuniteiten zijn er natuurlijk ook heel wat uitdagingen. Eerst en vooral moet er voldoende draagkracht zijn bij alle partners. Door het specifieke karakter van het volwassenenonderwijs moet een stelsel van duaal leren ook optimaal afgestemd zijn op een populatie van cursisten met diverse achtergronden en verschillende arbeidsmarktsituaties. Bovendien is er nood aan aangepaste instrumenten rond attitudes, arbeidsmarktgeschiktheid en -bereidheid. Zeker in het tweedekansonderwijs dienen cursisten gestimuleerd te worden om het volledige opleidingstraject, waartoe ook het belangrijke component van algemene vorming behoort, te doorlopen.

Omdat duaal leren ook waardevol kan zijn voor het volwassenenonderwijs, besloot Vera Celis om deze kwestie voor te leggen aan de minister op 14 juni 2018:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is