Een zorgzaam kader voor onderwijspersoneel

Door Vera Celis op 12 mei 2017

Al enkele jaren kunnen we uit het jaarrapport ‘Ziekteverzuim van het Vlaams Onderwijspersoneel’ afleiden dat een groot deel van de opgenomen ziektedagen in het onderwijs te wijten zijn aan psychische problemen, zoals burn-out, depressie of werkstress. Zoals dat in alle sectoren het geval is, hebben ook personeelsleden vaak nood aan tijd en ruimte wanneer ze aangeven dat het even niet meer lukt. Belangrijk is dat er voor deze personen een zorgzaam kader bestaat om te herstellen en om de nodige ondersteuning te krijgen. Dit geldt ook voor personeelsleden die lijden aan andere problematieken, zoals drank- of drugsverslaving, maar ook voor leerkrachten die door omstandigheden voor een onbepaalde tijd niet meer kunnen functioneren in hun huidige functie.

Het is belangrijk dat schoolbesturen de nodige instrumenten in handen hebben om, wanneer dat noodzakelijk is, de getroffen leerkrachten en directieleden voor onbepaalde tijd uit hun werkomgeving te halen en hen de gepaste begeleiding te bieden of hen laten werken in een andere functie of omgeving, ook wanneer het personeelslid aanvankelijk niet bereid is. Cruciaal hierbij is uiteraard dat dit kan buiten de procedures van tucht of evaluatie. Immers, een problematiek rond psychische aandoening of een verslaving kan niet beschouwd worden als een ‘fout’ van het betrokken personeelslid.  Een modern personeelsbeleid  vraagt gepaste instrumenten waarbij het personeelslid het recht heeft op aangepaste zorg en begeleiding. Daarom  heeft de vorige Vlaamse Regering beslist om de maatregel ‘Ter beschikkingstelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst’ af te voeren en de re-integratie van personeelsleden te versterken.

Opvallend is dat er tot vandaag nog geen zorgzamer alternatief verder is uitgewerkt. Een tweetal maanden geleden heeft collega Jos De Meyer een schriftelijke vraag (nr. 215,2016-2017) aan minister van Onderwijs Hilde Crevits gericht over het aantal preventief geschorste leerkracht. Deze cijfers kwamen ook aan bod in de pers (De Morgen, 16 feb. 2017, pagina 8). De cijfers toonden een duidelijke stijging aan ten opzicht van vier jaar geleden. VSOA Onderwijs verwees toen naar de afschaffing van de ‘Terbeschikkingstelling wegens Ambtsontheffing’ als mogelijke oorzaak van het stijgend aantal preventief geschorste leerkrachten.

Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis is het cruciaal dat leerkrachten die aangepast begeleiding nodig hebben of beter (tijdelijk) tewerkgesteld worden in een andere functie, hiertoe de mogelijkheid krijgen. Om deze reden besloot Vera om aan onderwijsminister Crevits een parlementaire vraag te stellen.

Herbekijk hieronder het debat in de commissie Onderwijs van 11 mei 2017:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is