Eigenheid HBO5 bewaren

Door Vera Celis op 2 mei 2017, over deze onderwerpen: Volwassenenonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) in Vlaanderen neemt dankzij zijn arbeidsmarktgerichte graduaatsopleidingen een volwaardige plaats in ons onderwijslandschap in. Dankzij de flexibele lesuren, de praktijkgerichtheid en de laagdrempeligheid van het aanbod slaagt HBO5 om cursisten te bereiken die in het aanbod van andere onderwijsniveaus hun gading niet vinden, maar die toch een waardevol diploma wensen te behalen.

In maart 2016 gaf de minister van Onderwijs Hilde Crevits via haar conceptnota ‘Uitbouw van het hoger beroepsonderwijs’ het startschot voor de volledige inkanteling van het HBO5 in het hoger onderwijs. Een van de doelstellingen van de minister bestond erin om de eigenheid van het HBO5 te bewaren en tegelijkertijd nieuwe doelgroepen aan te trekken. Het HBO5 is dankzij zijn aanbod namelijk niet enkel een volwaardige optie voor volwassenen die hun kansen op de arbeidsmarkt wensen te verhogen, het is eveneens een valabele piste voor generatiestudenten die tijdens hun oriëntatieproces een doordachte studiekeuze wensen te maken.

Op dit moment wordt de inkanteling op het werkveld uitgerold, met als deadline 2019. Dit overdrachtsproces brengt echter heel wat ongerustheid met zich mee. Verschillende betrokkenen op het werkveld vrezen namelijk dat de huidige cursistenpopulatie aan de CVO zijn gading niet meer zal vinden in de vernieuwde vorm van het HBO5: zo zou het verhoogde aantal uren werkplekleren het avondonderwijs in gedrang brengen, zou de huidige cursistenpopulatie aan de CVO geen aanspraak meer kunnen maken op een studiebeurs wanneer zij hun studie combineren met een job en vreest men tevens een extra drempel door een eventuele verhoging van het inschrijvingsgeld. Door zich in de nieuwe vorm te sterk te focussen op de cursistenuitval van de bacheloropleidingen, dreigt men aldus de huidige cursistenpopulatie te verliezen. Dit zou ingaan tegen de geest van de conceptnota waarin de minister terecht stelt dat de eigenheid van het HBO5 moet bewaard blijven.

Omwille van deze bezorgdheden stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis een parlementaire vraag aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Herbekijk hieronder het debat en het antwoord van de minister:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is