Geletterdheid bij kinderen nog steeds aandachtspunt

Door Vera Celis op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Taalbeleid en geletterdheid

Vlaamse leerlingen van 10 hebben voor begrijpend lezen een achterstand van een half jaar in vergelijking met hun leeftijdsgenoten van tien jaar geleden. Met deze resultaten uit het PIRLS-onderzoek werd ons onderwijs in december grondig wakker geschud. Terwijl in 2006 nog 7% van onze leerlingen het hoogste niveau haalde, was dat cijfer in 2016 gedaald tot 4%. Het aantal leerlingen dat presteert op het niveau net daaronder, was dan weer gedaald van 49% tot 35%. Het aantal leerlingen dat zelfs het laagste niveau niet haalt, steeg van 1% tot 3%. De conclusie is ernstig: 20% van onze leerlingen haalt het noodzakelijke niveau dat beschermt tegen latere laaggeletterdheid niet. Geen enkele regio ging  qua leesprestaties in tien jaar tijd trouwens meer achteruit dan Vlaanderen.

Een half jaar na de bekendmaking van het PIRLS-onderzoek trekt Professor Wouter Duyck (UGent) in een artikel (De Tijd, 10 april) opnieuw aan de alarmbel over het zorgwekkend geletterdheidsniveau van onze leerlingen. De professor schat dat laaggeletterdheid in Vlaanderen een jaarlijkse economische kost veroorzaakt van ruim 425 miljoen euro. Ook professor Erik Moonen (UHasselt) waarschuwde in januari (Knack.be, 17 januari) voor de stijgende ongeletterdheid en deed een verontrustende voorspelling: “Als we nu niet de juiste maatregelen nemen, dan is over vijf jaar een kwart van de middelbare scholieren laaggeletterd.”

Beide professoren gaven in hun betoog aan dat er op dit moment te weinig gebeurt om deze verontrustende evolutie te keren. Om deze reden stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis aan minister Crevits een parlementaire vraag. Bekijk hieronder de vraag van Vera en het debat in de commissie Onderwijs:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is