ICT-beleid in scholen onder de loep

Door Vera Celis op 1 maart 2019, over deze onderwerpen: ICT-beleid op school

Het gebruik van smarthphones, tablets en andere digitale middelen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook in het onderwijs hebben digitale leermiddelen definitief hun intrede gedaan. Zowel hardware als software kunnen een enorme meerwaarde betekenen voor ons onderwijs. Denk maar aan het synchroon internetonderwijs, dat o.m. door Bednet wordt aangeboden en waarbij zieke kinderen van thuis uit lessen kunnen meevolgen of denk maar aan de voorleessoftware van ADIBib voor kinderen met een beperking.

ICT gebruiken om te gebruiken, heeft uiteraard geen zin. Mensen die voor de klas staan, weten zeer goed dat de inzet van digitale leermiddelen enkel zin heeft als ze de lespraktijk versterken. Digitale leermiddelen kunnen voor efficiëntiewinsten zorgen tijdens het bijbrengen van de leerstof, maar kunnen ook extra hindernissen creëren. Leerkrachten kunnen ervan getuigen: een beamer die niet juist werkt, een computer die nog zijn updates moet doen alvorens het kan opstarten, een wifi-verbinding die een te zwak signaal uitzendt, enz.

Leerkrachten ervaren dus veel voordelen, maar ook veel hindernissen. Om te ontdekken hoe het is gesteld met de ICT-integratie in ons onderwijs, voeren wetenschappers van de KULeuven om de 5 jaar een onderzoek. De resultaten voor 2018 werden gebundeld in het MICTIVO-rapport (Monitor voor ICT-integratie in het Vlaams onderwijs). Dat rapport werd op 28 februari 2019 voorgesteld in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. U kunt het rapport hier lezen.

Enkele resultaten springen in het oog: er wordt nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van ICT tijdens de les. Op vijf jaar tijd (sinds vorige meting) zijn de cijfers niet substantieel gewijzigd. Het is overigens een opvallende bevinding dat leerkrachten in het gewoon onderwijs zich enerzijds ICT-competenter inschatten dan in het verleden, maar dat dit zich anderzijds niet vertaalt in een volgens de leerlingen hoger gebruik van ICT in de klas. Leerlingen geven vandaag ook aan op vlak van kennis en attitudes minder mediawijs te zijn dan de bevraagde leerlingen vijf jaar geleden.  

Om een verklaring te zoeken achter deze merkwaardige bevindingen, vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis in de commissie Onderwijs van 29 februari 2019 aan de onderzoekers om meer toelichting te geven bij de resultaten. Herbekijk hieronder de vragen van Vera en het antwoord van de onderzoekers:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is