Ik kan niet alles eten, maar ik wel alles weten

Door Vera Celis op 19 oktober 2018, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan

"Ik kan niet alles eten, maar ik wil wel alles weten." Met deze quote opende Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis haar tussenkomst op haar mondelinge vraag aan minister van Onderwijs Hilde Crevits over het onderzoek naar de tijdsbesteding bij leerkrachten. In het kader van de loopbaanbesprekingen met de sociale partners gaf de minister vorig jaar namelijk de opdracht om de tijdsbesteding van leerkrachten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in kaart te brengen. Het werd een grootschalig onderzoek met 9.600 leerkrachten die gedurende een week hun tijdsbesteding via een dagboek bijhielden.

De interessante resultaten van het onderzoek werden op 19 september voorgesteld en bevestigen wat veel leerkrachten ons al jaren vertellen: leerkracht zijn is meer dan enkel voor de klas staan. Rapporten, lesvoorbereidingen, administratie, oudercontacten, enz. hebben ervoor gezorgd dat de taak van leerkrachten in de laatste jaren veel zwaarder is geworden.

In het onderzoek worden een aantal interessante cijfers genoemd: een gemiddelde lesweek voor de voltijdse leerkracht zou 48u42’ werkgebonden tijdsbesteding in beslag nemen. Gespreid over een heel kalenderjaar werken voltijdse leraren dan weer gemiddeld 41u30’ per week. Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de onderwijsniveaus en graden: in het secundair onderwijs werkt een voltijds werkende leerkracht in de eerste graad 42u13’, in de tweede graad 41u33’ en in de derde graad 42u56’. In het buitengewoon onderwijs zou het gaan om 38u per week. Het onderzoek bevestigt dat leerkrachten nog steeds gebukt gaan onder de planlast: 60% van hun tijd spenderen leerkrachten aan lessen en lesvoorbereidingen. De overige tijd gaat naar administratie, organisatie, beleidstaken en professioneel overleg.

Naar aanleiding van dit rapport stelde Vera Celis een mondelinge vraag aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Met de quote "ik kan niet alles eten, maar wel alles weten", verwees Vera naar de grote waarde van de verzamelde gegevens. Want meten, is weten. Dankzij deze cijfers hebben we eindelijk een objectief beeld van de tijd die leerkrachten besteden aan hun job. Opdracht is nu om dit rapport te vertalen naar passende maatregelen om de job van leraar aantrekkelijker te maken. Hierover is de minister op dit moment in onderhandeling met de sociale partners.

Herbekijk hieronder het debat in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is