Verminder de papierberg en de planlast!

Door Vera Celis op 19 oktober 2018, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan

"Laten we de klas terug aan de leerkracht geven." Zo reageerde Vera Celis op het onderzoek naar de tijdsbesteding bij leerkrachten. In het kader van de loopbaanbesprekingen met de sociale partners gaf de minister vorig jaar namelijk de opdracht om de tijdsbesteding van leerkrachten in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in kaart te brengen. Het werd een grootschalig onderzoek met 9.600 leerkrachten die gedurende een week hun tijdsbesteding via een dagboek bijhielden.

De interessante resultaten van het onderzoek werden op 19 september voorgesteld en bevestigen wat veel leerkrachten ons al jaren vertellen: leerkracht zijn is meer dan enkel voor de klas staan. Rapporten, lesvoorbereidingen, administratie, oudercontacten, enz. hebben ervoor gezorgd dat de taak van leerkrachten in de laatste jaren veel zwaarder is geworden.

In het onderzoek worden een aantal interessante cijfers genoemd: een gemiddelde lesweek voor de voltijdse leerkracht zou 48u42’ werkgebonden tijdsbesteding in beslag nemen. Gespreid over een heel kalenderjaar werken voltijdse leraren dan weer gemiddeld 41u30’ per week. Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de onderwijsniveaus en graden: in het secundair onderwijs werkt een voltijds werkende leerkracht in de eerste graad 42u13’, in de tweede graad 41u33’ en in de derde graad 42u56’. In het buitengewoon onderwijs zou het gaan om 38u per week. Het onderzoek bevestigt dat leerkrachten nog steeds gebukt gaan onder de planlast: 60% van hun tijd spenderen leerkrachten aan lessen en lesvoorbereidingen. De overige tijd gaat naar administratie, organisatie, beleidstaken en professioneel overleg.

Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) staat planlastvermindering hoog op de agenda: "Leraars zijn zo veel bezig met papierwerk (planlast) en met het managen van hun klas waar steeds meer leerlingen steeds meer aandacht vragen, dat ze steeds minder aan lesgeven toekomen. We willen daarom dat maatregelen, voorstellen en adviezen steeds de klaspraktijk ten goede komen en leerkrachten niet overladen met onhaalbare experimenten. De Vlaamse Regering heeft de planlast al ten dele teruggedrongen, maar allerlei andere structuren creëren vaak extra planlast. Geef de leerkracht terug vertrouwen en gezag, aanzien en respect. Stop met allerlei adviezen – niet per se van de overheid – en de ‘verleuking’ van ons onderwijs. Die helpen daar niet mee. Een leerkracht weet perfect wat zijn klas en leerlingen nodig hebben. Om te motiveren én om te sanctioneren."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is