Leerkrachten steeds jonger vast benoemd

Door Vera Celis op 17 juli 2017, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan

Bijna 50% van de leerkrachten uit het leerplichtonderwijs die in het najaar van 2016 voor het eerst vast benoemd werden, was jonger dan 30 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) opvroeg bij onderwijsminister Hilde Crevits. Opvallend is ook dat het aantal leerkrachten onder de 25 jaar dat een vaste benoeming krijgt in de laatste twee jaar gevoelig toegenomen is. Vera Celis reageert tevreden: “dankzij de maatregelen van de Vlaamse Regering om de benoemingsdata te vervoegen, krijgen jonge leerkrachten sneller werkzekerheid.”

De regelgeving bepaalt dat leerkrachten in aanmerking kunnen komen voor een vaste benoeming wanneer ze 720 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 360 dagen in het betreffende ambt. Uit de cijfers die parlementslid Vera Celis opvroeg bij minister Crevits, blijkt dat ruim 49% van de leerkrachten tijdens de benoemingsronde van oktober 2016 tussen de 25 en 29 jaar was. Het valt ook op  dat 7% van de vast benoemde leerkrachten jonger dan 25 jaar was, wat een gevoelige toename is in vergelijking met de situatie van voor de beslissing van de Vlaamse Regering om de benoemingsdata te vervroegen.

Leerkrachten die een onvolledige vaste benoeming hebben verworven, hebben ook automatisch een voorrangsrecht voor een uitbreiding van deze eerste vaste benoeming. De grootste groep leerkrachten die voor een uitbreiding van de vaste benoeming in aanmerking komt, bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen 30 en 35 jaar.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) reageert positief: “Een hogere werkzekerheid heeft een positief effect op het psychosociaal welbevinden van jonge leerkrachten. Het is daarom goed dat de benoemingscijfers in de jongste leeftijdscategorieën hoog liggen.” Het parlementslid kijkt ook uit naar de maatregelen voor jonge leerkrachten in het lerarenloopbaanpact dat minister van Onderwijs Hilde Crevits op dit moment onderhandelt met de partners op het werkveld. “Voor de N-VA is het belangrijk dat het loopbaanpact professionaliserings- en ondersteuningsmaatregelen bevat om de praktijkschok voor jongeren bij de instap in het beroep te beperken en om de werkzekerheid te verhogen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is