Lerarentekort nog nooit zo hoog

Door Vera Celis op 9 november 2018, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Lerarenopleiding

Het lerarentekort was nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de VDAB waarover Het Laatste Nieuws berichtte op 10 oktober. Ruim 1.246 vacatures stonden eind augustus open, wat een verdubbeling is ten opzichte van vorig jaar. Vooral in de steden laat het tekort zich sterk voelen, en dan vooral voor de vakken wiskunde, Frans en techniek.

De voorspelde problemen die we vandaag zien, zijn al enkele jaren geleden aangekondigd. We wisten dat we tot 2024 jaarlijks 6.000 extra leerkrachten nodig zouden hebben. O.a. door het toenemend aantal leerlingen en de vergrijzing zijn er extra leerkrachten nodig, maar ook omwille van de krapte op de arbeidsmarkt vinden leerkrachten in andere sectoren sneller een aantrekkelijke job. Anderzijds zien we dat de instroom in de lerarenopleiding in de laatste jaren niet afdoende is om het tekort op te vangen. Door allerhande factoren, zoals de negatieve berichtgeving, heeft het leraarschap onterecht aan populariteit ingeboet.

De Vlaamse Regering heeft in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de job van leraar aantrekkelijker te maken en de werkzekerheid voor jonge leerkrachten te verhogen. Zo heeft de Vlaamse Regering het lerarenplatform gelanceerd, dat recent van start is gegaan, maar ook met de verplichte, maar niet-bindende toelatingsproef voor student-leerkrachten zetten we een belangrijke stap om de instroom van studenten in de lerarenopleiding te versterken. Het langverwachte tijdsbestedingsonderzoek bij leerkrachten, dat recent werd opgeleverd, geeft ons ook meer inzicht in de werklast die leerkrachten dagelijks ervaren. Dit onderzoek is een goede basis voor een loopbaanpact met kwalitatieve maatregelen rond o.a. aanvangsbegeleiding en werklastvermindering.

Op woensdag 7 november stelde Vera Celis hierover een parlementaire vraag aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Herbekijk hier de beelden uit de plenaire vergadering:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is