N-VA Geel werkt verder in het belang van de Geelse burger

Door Vera Celis op 9 november 2017, over deze onderwerpen: Kracht van Verandering in Geel

N-VA Geel neemt acte van de beslissing van Marleen Pszeniczko, Jozef Jacobs en Patrick Graux om voortaan als onafhankelijke raadsleden te zetelen in de Geelse gemeenteraad. Wij stellen het belang van de Geelse burger voorop en hopen dan ook op een positieve samenwerking met deze gemeenteraadsleden, net zoals we die menen te hebben met alle andere gemeenteraadsleden.

De huidige coalitie heeft nog steeds een ruime meerderheid met 21 van de 33 zetels in de gemeenteraad en zal het bestuursakkoord zoals afgesproken loyaal uitvoeren. N-VA Geel vindt inspraak van de burger, de leden en de bestuursleden een belangrijke pijler van de besluitvorming, maar verkiest ook een kordate aanpak van de problemen. Het streven naar de best mogelijke oplossing primeert voor de partij boven de theoretische discussie over wat de ideale oplossing zou zijn.

De bestuurscoalitie en de N-VA-mandatarissen in het bijzonder zijn er tijdens de huidige bestuursperiode in geslaagd om al veel van de beloofde veranderingen in de praktijk om te zetten. Een samenvatting hiervan kan gevonden worden in de brochure “meer dan 50 tinten goudgeel” die op de website van N-VA Geel kan geconsulteerd worden. Bovendien hoopt het stadsbestuur onder impuls van N-VA Geel ook nog een aantal belangrijke projecten, zoals het innovatiepark, te kunnen opstarten voor de verkiezingen van oktober 2018.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is