Nieuw financieringskader voor het volwassenenonderwijs

Door Vera Celis op 9 februari 2018, over deze onderwerpen: Volwassenenonderwijs

1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen beschikt over te weinig geletterdheidscompetenties om zelfredzaam te zijn in onze maatschappij. Dat blijkt uit de PIAAC-studie van 2013. Geletterdheid gaat trouwens al lang niet meer enkel over gewoon lezen, schrijven of rekenen, maar ook over het werken met digitale media of het verwerken van online informatie. Het toegenomen belang van deze vaardigheden uit zich ook in de gezochte profielen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken steeds meer hoogopgeleide medewerkers die bereid zijn om levenslang bij te leren op flexibele momenten.

Om op deze maatschappelijke evolutie in te spelen, engageerde de Vlaamse Regering zich via het Regeerakkoord om het landschap van het volwassenenonderwijs grondig te hertekenen op vlak van organisatie, financiering, personeel en omkadering.

In de afgelopen twee jaar nam de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement reeds enkele belangrijke beslissingen m.b.t. programmatieregeling en de organisatie van de centra voor volwassenenonderwijs. Afgelopen donderdag, 8 februari 2018, keurde de commissie dan weer een decreet goed over de rechtspositie van personeelsleden en het financieringssysteem van de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie.

Het nieuwe decreet bevat een aantal bepalingen die de centra meer ademruimte moeten geven: zo zal er een open-endfinancering komen voor de centra voor basiseducatie en de opleiding 'Nederlands als tweede taal' (NT2). Elke leerling genereert dus bijkomende omkadering en middelen zonder dat de groei afgetopt wordt, zoals dat vroeger het geval was. In het financieringssysteem zal er voortaan ook meer rekening gehouden worden met cursistenkenmerken zodat centra beter kunnen inspelen op de lokale noden van cursisten uit verschillende bevolkingsgroepen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) is tevreden dat er belangrijke knopen zijn doorgehakt om centra klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen. “We moeten ervoor zorgen dat de sterkte van onze centra, namelijk de laagdrempelige werking naar kansengroepen toe, de nabijheid van de centra en de kwaliteit van de opleidingen verder versterkt en gestimuleerd worden door deze vernieuwingsoperatie,” zegt Vera Celis. “Dit betekent dat we ook tijdig moeten durven ingrijpen wanneer er belemmeringen ontstaan die de kwaliteit van de opleidingen in de weg staan.”

Herbekijk hier de tussenkomst van Vera Celis in de comissie Onderwijs op 8 februari 2018:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is