Niveaudecreet DKO eindelijk een feit

Door Vera Celis op 2 februari 2018, over deze onderwerpen: Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)

Op donderdag 1 februari was het eindelijk zo ver: de commissie Onderwijs keurde het langverwachte niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs goed. Na 25 jaar van gespreide regelgeving, 5 ministers van Onderwijs en 3 conceptnota krijgen de academies eindelijk waar ze recht op hebben: een duidelijk decretaal kader dat hen toestaat om hun werking af te stemmen op de leernoden van vandaag.  

Voor de N-VA moest deze hervorming vertrekken vanuit de sterke traditie en het kwaliteitsvolle aanbod dat vandaag al bestaat om het DKO verder te optimaliseren, te actualiseren en te versterken. De uitdagingen waren bekend: er was nood aan een vereenvoudiging en verduidelijking van de regelgeving, een vernieuwing van het aanbod en een budgettair haalbaar alternatief voor de programmatiestop.

Het decreet bevat een aantal opvallende vernieuwingen: voortaan kunnen alle leerlingen vanaf 6 jaar starten met een opleiding in de domeinen woordkunst-drama en muziek, er komen nieuwe studierichtingen met een eigentijds karakter (urban dance, comedy, een dj-opleiding,…), er komen kennersopleidingen voor cultuurliefhebbers en er komen flexibelere lesprogramma’s waardoor een betere combinatie met werk, school en gezin mogelijk wordt. Verder wordt ook de samenwerking tussen het DKO en het leerplichtonderwijs actiever gestimuleerd, waardoor academies kinderen en jongeren kunnen bereiken die tot op vandaag nog te weinig hun weg vinden naar een kunstopleiding.

Vooral de opheffing van de programmatiestop, die ervoor zorgde dat academies verregaande beperkingen kregen m.b.t. de uitbreiding van hun aanbod, zorgt ervoor dat de academies terug de nodige ademruimte krijgen om hun aanbod af te stemmen op de lokale noden. Als alternatief komt er een budgettaire beheersbaar mechanisme dat toestaat dat gemeenten of regio’s met geen of een te beperkt aanbod, terug een inhaalbeweging kunnen realiseren.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) stond mee aan de wieg van de vernieuwingsoperatie en reageert tevreden: “Dit decreet kon enkel slagen wanneer het werkveld vanaf het begin betrokken zou worden. De inspanningen van o.a. Verdi, Codibel en de Spreekkamer om dit niveaudecreet mee te helpen realiseren, zijn lovenswaardig. Maar ook individuele leerkrachten en directieleden die ons contacteerden om hun ideeën en bezorgdheden mee te geven, hebben ervoor gezorgd dat we na al die jaren een waardevol document kunnen neerleggen. “

Herbekijk hieronder de tussenkomst van Vera Celis tijdens de bespreking in de commissie Onderwijs:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is