Nultolerantie voor geweld tegen leerkrachten

Door Vera Celis op 23 maart 2018, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Pesten op school

Toen ze haar gsm uit mijn handen snokte en die op de grond viel, ontplofte ze: ze duwde me tegen de muur en gaf me enkele stompen in mijn maag.” Dit is geen citaat uit een triller, maar een echte getuigenis van een leerkracht die haar verhaal deed in HUMO op 27 februari 2018. Verhalen over fysiek of verbaal geweld tegen leerkrachten zijn in de laatste jaren helaas geen uitzondering meer. Elke dag zijn er leerkrachten in Vlaanderen en Brussel die het slachtoffer worden van geweld in alle vormen: fysiek geweld, verwijten, persoonlijke beledigingen en zelfs doodsbedreigingen van leerlingen.

Nochtans berichtte het nieuwsagentschap Belga een maand geleden over de dalende cijfers van agressie tegen leerkrachten: terwijl het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in 2016 nog 81 gevallen van agressie registreerde, was dat cijfer in 2017 gedaald tot 59. Volgens AgODi is dit het op één na laagste cijfer sinds 2010. Goed nieuws zou je denken, ware het niet dat AgODi enkel de cijfers registreert van incidenten waarbij een proces-verbaal wordt opgemaakt. De vrees dat het aantal geweldincidenten in de realiteit veel hoger ligt, is dus terecht. Bovendien worden incidenten niet altijd gemeld.

Leerkrachten die met geweld te maken krijgen, maken een bijzonder moeilijke periode door. In de meeste scholen voeren de directies een degelijk preventief en sanctionerend beleid tegenover geweld en voorzien ze een passende begeleiding voor de slachtoffers. Maar dat is helaas niet overal zo. Leerkrachten uit het artikel getuigen over directies die incidenten onder de mat vegen en daders nauwelijks aanpakken, vaak uit angst voor een juridische slag met de ouders. Dit leidt tot situaties waarbij leerkrachten de volgende dag gewoon terug voor de klas moeten staan, oog in oog met hun dader. Andere leerkrachten getuigen over de periode dat ze tijdens hun ziekteverlof volledig aan hun lot werden overgelaten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis vindt dat geweld tegen leerkrachten in welke vorm dan ook onaanvaardbaar is. Ze ijvert voor een verhoogde aandacht voor het psychosociaal welbevinden van leerkrachten in elke school, een preventief beleid tegen geweld in al zijn vormen, een lik-op-stukbeleid tegen leerlingen of ouders die fysiek en verbaal geweld plegen en uiteraard een onafhankelijk en neutraal meldpunt waar leerkrachten op een laagdrempelige manier hun klachten kunnen melden en informatie kunnen verkrijgen over de mogelijke stappen.

Het overgrote deel van de leerkrachten in Vlaanderen en Brussel doet zijn of haar job met passie, met de ambitie om elke dag weer het beste uit leerlingen te halen. Het is dan ook van cruciaal belang dat leerkrachten hun job kunnen uitoefenen in een veilige omgeving.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is