Onderwijs op de eerste rij voor het klimaat

Door Vera Celis op 15 maart 2017

De klimaatdoelstellingen kunnen we enkel behalen als de volledige maatschappij betrokken is. De Vlaamse Regering heeft de cruciale uitdagingen rond het klimaat goed begrepen en maakte daarom middelen vrij voor investeringen in klimaat en duurzame energie.

Onderwijs kan als als primus van de klas een aardige duit in het zakje doen dankzij de 54 miljoen uit het Klimaatfonds die het ter beschikking krijgt. Dit budget zal worden gebruikt om energie- en milieuvriendelijke maatregelen in schoolgebouwen te stimuleren en de uitdagingen rond de klimaatverandering uitgebreid aan bod te laten komen tijdens de lessen van de leerlingen. Volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) is alvast tevreden dat de Vlaamse Regering middelen vrijmaakt om te investeren in klimaatvriendelijke maatregelen in het onderwijs: "Dankzij deze middelen ondersteunen we niet enkel de klimaatdoelstellingen, we helpen scholen ook om aanzienlijk te besparen op hun energiefactuur. Tegelijkertijd maken we leerlingen warm rond het klimaatvraagstuk"

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis bevroeg onderwijsminister Hilde Crevits via een parlementaire vraag over de besteding van deze middelen. In haar antwoord gaf de minister aan dat het Departement Onderwijs & Vorming elf klimaatregelen heeft uitgewerkt die op het terrein zullen worden uitgevoerd. Het gaat hier over zowel technische ingrepen in schoolinfrastructuur om de energiezuinigheid van gebouwen te bevorderen als maatregelen rond educatie en sensibilisering met aandacht voor leerlingen, leerkrachten, kennis en vaardigheden, projectmogelijkheden bevatten.

Een greep uit de geplande maatregelen:

  • Energiebesparende investeringen ten bedrage van 8 miljoen voor hogescholen en universiteiten. Instellingen konden vorig jaar al intekenen op een eerste oproep voor subsidies.
  • De afregeling van verwarmingsinstallaties in scholen;
  • Energiebesparende investeringen in gebouwen van het leerplichtonderwijs. Agion, het agentschap dat infrastructuurdossiers behandelt voor het onderwijs, heeft reeds het type infrastructuurdossiers vastgelegd dat in aanmerking zal kunnen komen voor klimaatmiddelen;
  • Een zonneplan voor schoolgebouwen (in het gesubsidieerd onderwijs);
  • Een protocol met de distributienetbeheerders (DNB’s) en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) om scholen te adviseren rond energiemanagement;
  • Projecten voor leerlingen rond het thema ‘klimaat’. Scholen die een kwaliteitsvolle projectaanvraag indienen, kunnen rekenen op een subsidie van maximum 5.000 euro voor de uitvoering van het innovatief project.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is