project in de kijker: de 'Rijdende Kleuterschool'

Door Vera Celis op 18 april 2017, over deze onderwerpen: Kleuterparticipatie

Kinderen die regelmatig aanwezig zijn op de kleuterschool hebben meer kans op een vlotte start in het eerste leerjaar. Dat is de conclusie van veel internationale studies die het belang van de aanwezigheid van jonge kinderen in de kleuterschool onderzoeken. De Vlaamse Regering heeft deze doelstelling, en dan vooral voor kwetsbare gezinnen, goed begrepen en stelde enkele maanden geleden het ‘Actieplan Kleuterparticipatie’ voor.

Naast de inspanningen vanuit de Vlaamse Regering gebeurt er ook op lokaal vlak heel wat. In 2006 ontving de vzw Carrousel voor het eerst een subsidie van de toenmalige Vlaamse Regering voor de oprichting van een ‘rijdende kleuterschool’. De doelstelling van het project bestaat erin om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren voor kleuters van kermisfamilies tijdens hun aanwezigheid op grote kermissen in Vlaanderen. De organisatie huurt hiervoor een volledig uitgeruste woonwagen waarin de lessen op een kwaliteitsvolle manier kunnen doorgaan.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis, die het project van nabij opvolgt, vroeg recent de cijfers op bij onderwijsminister Hilde Crevits. Het rapport is na al die jaren bijzonder positief: vorig schooljaar volgden maar liefst 25 kleuters les in de rijdende kleuterschool onder leiding van een gedetacheerde leerkracht. Deze leerkracht stemt haar lesprogramma af op de leefwereld van de kinderen, maar blijft tevens in nauw contact met de kleuterscholen waar de leerlingen buiten het kermisseizoen naar school gaan.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis kan het project naar waarde schatten: “dankzij dit project geven we ook aan kinderen van kermisfamilies een goede basis mee die hen zal helpen doorheen hun volledige schoolcarrière.” Het parlementslid zal het project dan ook van nabij blijven opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is