Scholen zetten in op hernieuwbare energie

Door Vera Celis op 9 maart 2018

Iedereen is betrokken in de gemeenschappelijke doelstelling om de klimaatsverandering aan te pakken. Ook scholen kunnen hun steentje bijdragen door de uitdagingen rond het klimaat uitgebreid aan bod te laten komen in het lessenpakket of door zelf energiezuinige maatregelen te nemen op het vlak van infrastructuur. Een jaar geleden formuleerde de minister van Onderwijs Hilde Crevits elf klimaatmaatregelen, waaronder energiebesparende investeringen in schoolgebouwen en verwarmingsinstallaties, maar ook een zonneplan voor schoolgebouwen. Voor het zonneplan maakte de Vlaamse Regering overigens 5 miljoen euro vrij waarmee scholen hun lening kunnen financieren voor de plaatsing van zonnepanelen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis vroeg bij de minister van Onderwijs een stand van zaken op over de belangstelling van scholen voor deze zonnelening. De eerste resultaten zijn positief: Bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) werden in 2017 in totaal 6 aanvragen  van scholen ontvangen en verwerkt, drie installaties zijn reeds operationeel. Tot 15/02/2018 werden nog eens 6 aanvragen ontvangen en verwerkt. Deze 12 aanvragen in totaal zijn ingediend door scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs. Vanuit het GO! werden er 7 aanvragen ingediend, waarvoor momenteel nog haalbaarheidsstudies worden afgerond.

In totaal kende AGION tot 15/02/2018 een leningsbedrag toe van 292.966,90 €. In het vrij gesubsidieerd onderwijs werden reeds investeringen goedgekeurd die leiden tot 1.029 zonnepanelen met een vermogen van samen 303,52 kilowattpiek.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis is tevreden met de eerste resultaten en hoopt dat nog meer scholen zullen intekenen voor dit initiatief: “energiezuinige maatregelen in het onderwijspatrimonium zijn niet enkel nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, ze kunnen ook een aanzienlijke kostenbesparing betekenen voor de schoolbesturen zelf. Bovendien tonen we op deze manier ook het belang van hernieuwbare energie aan bij leerlingen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is