Steeds meer burn-outs bij leerkrachten: Vera pleit voor dringende maatregelen

Door Vera Celis op 8 juni 2017, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Pesten op school

“Leraren hoeven maar 22 te werken en hebben heel veel vakantie.” Dat is het kortzichtig zinnetje dat leerkrachten steeds weer naar hun hoofd geslingerd krijgen als buitenstaanders over hun job spreken. De waarheid is anders: enkel leerkrachten en directieleden zelf weten dat hun beroep een enorm fysiek en mentaal engagement vereist. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) schreef daarom in 2015 reeds een resolutie om de mentale en fysieke draagkracht van leerkrachten te versterken. “Nu is het tijd dat ook de coalitiepartners op de kar springen,” geeft het parlementslid aan.

We kennen allemaal de onrustwekkende rapporten rond de mentale draagkracht van leerkrachten die om de haverklap in de pers verschijnen.  We zetten de belangrijkste cijfers nog even op een rijtje: Uit het jaarlijkse rapport rond het ziekteverzuim bij onderwijspersoneel van AGION blijkt dat 40,34% van de ziektedagen bij mannelijke personeelsleden en 34,30% van de ziektedagen bij vrouwelijke personeelsleden toe te schrijven zijn aan psychosociale klachten. Recent berichtte De Morgen (01/06) nog over de zorgwekkende situatie in de provincie Limburg. De cijfers rond het ziekteverzuim zijn daar ondertussen opgeklommen tot 18,7 dagen per jaar voor mannelijke en zelfs 20,5 dagen per jaar voor vrouwelijke leerkrachten. De situatie voor oudere leerkrachten en directeurs is zelfs nog schrijnender: mannelijke leerkrachten boven de 56+ blijven zelfs gemiddeld 48 dagen per jaar thuis.

Leerkrachten en directieleden weten heel goed hoe dat komt: Depressies, burn-outs, stress, enz. vormen het resultaat van de steeds groter wordende druk die op de schouders van het onderwijspersoneel terechtkomt. De verhoogde zorgnoden van kinderen, de enorme diversiteit in de klas, de overdreven planlast, de werkonzekerheid en de druk van de ouders zijn oorzaken die leerkrachten en directieleden bekend in de oren klinken. Maar er zijn ook de toenemende klachten over pesterijen en grensoverschrijdend gedrag die nog te vaak onderbelicht blijven. Uit het rapport van de SERV (2015) bleek zelfs dat 17,3% van de bevraagde leerkrachten reeds het slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Wat betreft pestgedrag, is er geen enkele beroepsgroep waar het percentage zo hoog ligt. Maar liefst 11,8% is reeds het slachtoffer geweest van pesterijen.

“Deze onbetwistbare feiten zorgen ervoor dat de draagkracht voor leerkrachten en directieleden stilaan de limieten aan het overschrijden is,” geeft Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) aan. Ze trok daarom in 2015 naar het parlement met een voorstel van resolutie die twee belangrijke punten vooropstelt: directies de nodige tools aanreiken om een zorgzaam personeelsbeleid te creëren en de oprichting van een neutrale, netoverschrijdende dienst waar onderwijspersoneel op een laagdrempelige manier terecht kan bij psychosociale problemen, zodat uitval omwille van psychosociale problemen kan worden teruggeschroefd. “De bezorgdheid over de partijgrenzen heen is bijzonder groot,” geeft Vera Celis aan. “Het probleem sleept al jarenlang aan. Nu is de tijd gekomen voor gerichte maatregelen”, aldus parlementslid Celis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is