Steeds meer geweld in de klas

Door Vera Celis op 11 maart 2019, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan

Het aantal gevallen van fysieke agressie in het onderwijs is in 2018 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits. Vera Celis trekt aan de alarmbel: “Er heerst nog steeds een groot taboe bij leerkrachten om gevallen van agressie te melden.”

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgoDi) registreerde vorig jaar 86 gevallen van ernstige fysieke agressie. Dat is een stijging in vergelijking met de 59 gevallen in 2017. Van deze 86 gevallen van agressie, kunnen er 64 toegewezen worden aan agressie door leerlingen. Opvallend is dat het aantal gevallen van agressie door ouders of familieleden is toenemen. In 2017 waren er 4 incidenten en in 2018 18. Een belangrijke opmerking bij deze cijfers is dat AgoDi enkel arbeidsongevallen (door agressie) registreert waarbij er een proces-verbaal wordt gemaakt. Wie niet kiest voor een proces-verbaal of als het zo ver niet komt, zit niet in de cijfers. “Dit betekent dat er heel wat gevallen van fysieke of verbale agressie onder de radar blijven,” reageert parlementslid Vera Celis.

Scholen zijn nochtans verplicht om alle gevallen van agressie te registreren in een feitenregister. Volksvertegenwoordiger Vera Celis merkt dat er nog steeds een taboe heerst bij leerkrachten om gevallen van fysieke of verbale agressie te melden en te laten registreren. Vorig jaar bleek nog uit een bevraging van het COC (persmededeling Christelijke Onderwijscentrale – 21juni 2018) dat veel leerkrachten niet naar buiten durven komen met hun verhaal, vaak uit vrees te moeten toegeven dat ze hun klas niet in de hand hebben. Bovendien proberen veel scholen gevallen van agressie ook in alle stilte te regelen, uit vrees voor reputatieschade. Parlementslid Vera Celis vindt dit een gevaarlijke evolutie: “In scholen waar geweldincidenten vaak plaatsvinden, ontstaat er een soort van gewenning waardoor de tolerantiegrens voor geweldincidenten hoger ligt.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis vindt dat geweld tegen leerkrachten in welke vorm dan ook onaanvaardbaar is. Ze ijvert voor een verhoogde aandacht voor het psychosociaal welbevinden van leerkrachten in elke school, een preventief beleid tegen geweld in al zijn vormen, een lik-op-stuk beleid tegen leerlingen of ouders die fysiek en verbaal geweld plegen en uiteraard een onafhankelijk en neutraal meldpunt waar leerkrachten op een laagdrempelige manier hun klachten kunnen melden en informatie kunnen verkrijgen over de mogelijke stappen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is