Steeds meer leerlingen spreken thuis geen Nederlands

Door Vera Celis op 2 december 2015, over deze onderwerpen: Taalbeleid en geletterdheid, Kleuterschool en basisonderwijs, Nederlands leren, Secundair onderwijs
Steeds meer leerlingen spreken thuis geen Nederlands

Het aantal kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft stijgen. Vooral in de Vlaamse centrumsteden blijft het aantal kinderen met een andere thuistaal toenemen. Zo spreken in Antwerpen al vier op de tien schoolgaande kinderen thuis geen Nederlands. In Gent en Genk geldt dat voor een op de vier kinderen en in Oostende voor één kind op de vijf. “Dat bewijst dat de recente maatregel van de Vlaamse Regering om drie miljoen euro uit te trekken voor extra lessen Nederlands voor kleuters broodnodig is”, reageert Vlaams Parlementslid Vera Celis.

In totaal spraken vorig schooljaar in Vlaanderen 16,8 procent van de kinderen in het basisonderwijs en 12,4 procent van de jongeren in het secundair onderwijs thuis geen Nederlands. “Dat zijn de meest recente cijfers die beschikbaar zijn”, verduidelijkt Celis. “Ze dateren van voor de vluchtelingengolf. De percentages zullen vandaag dus onvermijdelijk een stuk hoger liggen.” Wanneer we basis- en secundair onderwijs samen bekijken, steeg het aantal kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands in Vlaanderen van 11,5 procent in het schooljaar 2010-2011 naar 15,1 procent in 2014-2015.

Taalachterstand wegwerken

“Het spreekt voor zich dat het niet gemakkelijk is voor de leerling en voor de leerkracht, indien de leerling thuis geen Nederlands spreekt. Zeker indien het aantal leerlingen met een andere thuistaal hoog ligt in een klas of school. Dat verkleint de algemene kansen van die leerlingen op een succesvolle onderwijsloopbaan en daarom hebben we al specifieke maatregelen ontwikkeld”, legt Celis uit. Sinds 2013 is het voor scholen mogelijk om instrumenten zoals taaltesten, taalbaden en bijspijkerlessen in te zetten om taalachterstand te detecteren en te remediëren. Het parlementslid verwijst ook naar de recente beslissing van de Vlaamse Regering om drie miljoen extra uit te trekken voor lessen Nederlands in scholen met een groeiend aantal anderstalige kleuters. “Als we taalproblemen reeds in de kleuterklas kunnen aanpakken, kunnen we voorkomen dat kinderen op latere leeftijd taal- en leerachterstanden oplopen”, besluit zij.

Naar aanleiding van deze nieuwe cijfers besloot Vera Celis om een Actuele Vraag aan minister van Onderwijs Hilde Crevits te stellen. Haar vraag aan de luidde: "Welke structurele maatregelen zal u nemen om de kennis Nederlands bij kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs te bevorderen?" Herbekijk hieronder het debat in de plenaire vergadering van 2 december 2015:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is