Steeds minder Kempense leerlingen spreken thuis Nederlands

Door Vera Celis op 6 november 2017

Het aantal kinderen uit het Kempense basisonderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt, is opnieuw licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits. De stijging in het basisonderwijs doet zich voor in de meeste Kempense gemeenten. Voor het secundair onderwijs vallen dan weer de hoge cijfers voor de onderwijsvorm BSO in een aantal Kempense gemeenten op.

Het Nederlands verliest terrein in de Kempen. In totaal spraken vorig schooljaar (2016-2017) 8% van de kinderen in het Kempense basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) thuis geen Nederlands. Dat is een stijging ten opzichte van het schooljaar 2013-2014, toen nog 6,4% van de kinderen in het basisonderwijs thuis geen Nederlands sprak.

Met 1131 kinderen (24,4%) heeft Turnhout momenteel het hoogste aantal kinderen met een andere thuistaal in het basisonderwijs. Ook in Lier ligt het aantal kinderen met 536 (16,2%) bijzonder hoog. Opvallend is dat de aantallen in de landelijke gebieden in de laatste jaren toegenomen zijn. Zo spreekt 12,4% van de leerlingen uit het basisonderwijs in Mol geen Nederlands. In Geel steeg het aantal tot 8,8%, in Hoogstraten tot 12,4% en in Herentals tot 8,6%.

Wanneer we naar het secundair onderwijs kijken, vallen vooral de hoge cijfers voor de onderwijsvorm BSO op in een aantal Kempense gemeenten. In Turnhout spreekt 15% van de leerlingen uit het BSO thuis geen Nederlands. In Lier ligt het cijfer op 13,7% en in Mol op 9,5%. In Kapellen sprak vorig schooljaar zelfs 34% van de leerlingen uit het BSO thuis geen Nederlands.

“Een gebrekkige kennis van het Nederlands verkleint de onderwijskansen van deze leerlingen aanzienlijk, met meer zittenblijven en schooluitval tot gevolg. Op termijn is dat nefast voor hun kansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA). Het is daarom belangrijk dat we taalachterstand reeds op jonge leeftijd aanpakken, al van in de kleuterklas. Ze is dan ook tevreden met de extra middelen (12,7 miljoen euro) die de Vlaamse Regering recent heeft vrijgemaakt voor de versterking van het kleuteronderwijs en de taalversterking van anderstalige kleuters.

Onder impuls van de N-VA hebben scholen de mogelijkheid gekregen om via taalbaden en bijspijkerlessen taalachterstand te detecteren en te remediëren. Volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) pleit er bij minister Crevits voor om het gebruik van deze mogelijkheden nog extra aan te moedigen bij de scholen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is