Een tandje bijsteken om het lerarentekort aan te pakken

Door Vera Celis op 11 januari 2019, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Lerarenopleiding

Uit recente cijfers van de VDAB blijkt dat er op dit moment maar liefst 1.675 vacatures voor leerkrachten open staan. Dat is ruim 16 procent meer als in dezelfde periode van 2017. Hiermee heeft het lerarentekort opnieuw een hoogtepunt bereikt. Vooral voor de STEM-vakken, wiskunde, techniek, elektriciteit en mechanica wordt de zoektocht naar leerkrachten steeds moeilijker.

Scholen gaan op dit moment creatief te werk om hun vacante plaatsen in te vullen. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) bij de minister heeft opgevraagd, blijkt dat er een recordaantal leerkrachten op pensioengerechtigde leeftijd aan de slag is in het onderwijs. Het Belang van Limburg rapporteerde recent nog dat ook stagiairs steeds meer worden ingezet om de tekorten op te vangen. In een aantal gevallen worden deze stagiairs zelfs betaald op basis van hun diploma secundair onderwijs. De roep om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, klinkt dan ook zeer luid. Zeker als men weet dat de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs in vier jaar tijd 20% minder startende studenten konden registreren.

Naar aanleiding van deze nieuwe cijfers besloot Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) om minister Crevits over deze ernstige situatie te ondervragen in het Vlaams Parlement. Vera Celis beklemde tijdens haar tussenkomst het belang om gepassioneerde leerkrachten aan te trekken door het faciliteren van zij-instroom in het onderwijs, maar ook door ervoor te zorgen dat leerkrachten op basis van hun vakbewaamheid op de juiste plaats terechtkomen. Vera Celis besloot haar tussenkomst door te stellen dat we enkel gemotiveerde en sterke kandidaat-leerkrachten kunnen aantrekken als we werk maken van een aantrekkelijke en wervende lerarenopleiding met een selectie aan de poort.

Herbekijk hieronder het volledig debat in de plenaire vergadering op woensdag 9 jaunuari 2019:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is