Tijd voor een onafhankelijk meldpunt

Door Vera Celis op 25 januari 2018, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan

Depressies, burn-outs, stress, enz. vormen het resultaat van de steeds groter wordende druk die op de schouders van het onderwijspersoneel terechtkomt. Iedereen die ooit leerkracht is geweest, weet goed waarom: leerkracht zijn vereist een enorm groot fysiek en mentaal engagement. Daarbovenop komt nog eens de verhoogde druk van de ouders, de onderwaardering van het beroep en de grote druk van de gemeenschap om alle maatschappelijke problematieken op te lossen.

Dat leerkrachten en directieleden onder stevige druk staan, uit zich ook dit jaar weer in het rapport over het Ziekteverzuim bij onderwijspersoneel van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Een leerkracht of directielid moest in 2016 gemiddeld 18,89 dagen thuisblijven omwille van ziekte. Dat zijn er twee meer dan in 2015. 36,4% van deze ziektedagen werden door leerkrachten en directieleden opgenomen omwille van psychologische redenen, alweer een lichte stijging t.o.v. 2015. Burn-outs en depressies blijven dus hun zware tol eisen in het onderwijs.

Alle waardevolle inspanningen ten spijt, zien we geen kentering in de cijfers. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) pleitte daarom in het Vlaams Parlement om de inspanningen rond planlastvermindering onverminderd voort te zetten en om werk te maken van een gedragen loopbaanpact. Verder is het ook tijd voor een netoverschrijdend dienst waar het onderwijspersoneel op een laagdrempelige manier terecht kan bij psychosociale problemen, zodat uitval omwille van psychosociale problemen kan vermeden worden.

Herbekijk hieronder het debat in de plenaire vergadering

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is