VDAB-trajecten voor kandidaat-leerkrachten zijn een succes

Door Vera Celis op 2 maart 2018, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Lerarenopleiding

Tegen 2024 hebben we 6.000 extra leerkrachten per schooljaar nodig, of 10% meer dan in 2014. De situatie in sommige regio’s is acuut: terwijl Vlaams-Brabant in januari 2015 nog 304 werkzoekende leerkrachten secundair onderwijs telde, lag het aantal in januari 2017 nog op slechts 241. Dezelfde trend zien we in andere provincies. De krapte op de arbeidsmarkt voor onderwijs neemt dus duidelijk toe.

Om deze reden is het noodzakelijk om getalenteerde personen te blijven stimuleren om te kiezen voor een carrière in het onderwijs. Naast de maatregelen die de Vlaamse Regering neemt binnen het beleidsdomein Onderwijs om nieuwe leerkrachten op te leiden, draagt ook VDAB zijn steentje bij. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis stelde hierover recent een schriftelijke vraag aan minister van Werk Philippe Muyters. In zijn antwoord gaf de minister aan dat VDAB verschillende opleidingen ondersteunt die leiden naar een job als leraar. De opleidingen behoren tot het reguliere aanbod van VDAB en zijn gratis voor werkzoekenden. Er is de Professionele Bachelor (PBA) Lager Onderwijs, de professionele bachelor Kleuteronderwijs, de Specifieke Lerarenopleiding (SLO), het verkort traject professionele bachelor Secundair Onderwijs en sinds dit academiejaar ook het volledig traject professionele bachelor Secundair onderwijs voor knelpuntvakken.

Hoe gaat VDAB te werk? Werkzoekenden kunnen twee knelpuntvakken kiezen. Eén daarvan moet altijd Nederlands, Frans of wiskunde zijn. Voor het tweede vak kunnen ze kiezen uit een vooropgestelde lijst. De opleiding wordt georganiseerd in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Brussel. VDAB sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met verschillende lerarenopleidingen van lokale centra voor volwassenenonderwijs of hogescholen.

Het initiatief van de VDAB werpt zijn vruchten af: 123 kandidaten volgenden in 2017 een dergelijk traject. De kansen op werk na de opleiding zijn hoog: de uitstroom naar werk na drie maanden van de positief beëindigde opleidingen lag op 59% voor de opleidingen beëindigd in 2015, 71% voor de opleidingen beëindigd in 2016 en 75% voor de opleidingen beëindigd in januari-september 2017.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is