Vera pleit in het parlement voor een verdere integratie van de Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs

Door Vera Celis op 28 april 2016

10 jaar geleden bereikten we een belangrijke mijlpaal door de Vlaamse Gebarentaal (VGT) officieel te erkennen als de taal die door de Vlaamse Dovengemeenschap wordt gebruikt. O.m. toenmalig Vlaams parlementslid Helga Stevens had een belangrijke hand in deze erkenning. Tijd voor een stand zaken.

Na tien jaar merkt de adviescommissie VGT op dat er nog veel werk aan de winkel is. Men oordeelt dat op dit moment geen enkele onderwijsvorm in Vlaanderen voldoet aan de noden en rechten van deze kinderen; namelijk dat  dove kinderen nog te veel naar Nederlandse spraak en schrift worden geduwd ten nadele van de Vlaamse Gebarentaal. Kleuter- en lager onderwijs in Vlaamse Gebarentaal, zou volgens de Adviescommissie VGT eerder de uitzondering dan de regel zijn.

Nochtans kan het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal heel wat voordelen opleveren. Volgens Fevlado vzw en de Adviescommissie VGT is de Vlaamse Gebarentaal de meest toegankelijke taal voor dove kinderen in Vlaanderen. Bovendien ondersteunt de Vlaamse Gebarentaal dove kinderen doordat ze opgroeien als zelfstandige, volwaardige en actieve burgers enerzijds en met voldoende kansen op een positieve identiteitsontwikkeling anderzijds.

Naar aanleiding van de 10e verjaardag van de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal besloot Vlaams parlementslid Vera Celis om een mondelinge vraag te stellen aan minister van Onderwijs Hilde Crevits over de verdere integratie van de Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs.

Herbeleef hieronder het debat in de plenaire vergadering van 27 april 2016:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is