Vera stelt een Actuele Vraag aan de minister over pestgedrag bij leerkrachten en directieleden

Door Vera Celis op 14 april 2015, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Pesten op school

Naar aanleiding van de onrustwekkende berichtgeving rond pestgedrag bij leerkrachten en directieleden, besloot Vera Celis om aan minister van Onderwijs Hilde Crevits een parlementaire vraag te stellen. Tijdens haar tussenkomst pleitte Vera voor een preventief kader dat schoolbesturen moet toelaten om op een zorgzame manier om te gaan met hun werknemers. De N-VA wil het onderwijsveld ook instrumenten aanreiken ter ondersteuning van een professioneel en krachtig personeelsbeleid en een gekwalificeerd schoolbestuur. Zo moet er meer worden ingezet op de bekendmaking van de welzijnswetgeving bij schoolbesturen en de opvolging ervan. En er zou ook meer aandacht moeten komen voor people management in de directeursopleiding. “Bovendien moeten we werk maken van een neutrale, netoverschrijdende dienst waar onderwijspersoneel op een laagdrempelige manier terechtkan bij psychosociale problemen”, besluit Vera Celis.

Bekijk hier de integrale tussenkomst van Vera Celis aan minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is