Vera vraagt tijdelijke maatregelen voor lerarentekort

Door Vera Celis op 14 juli 2017, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Lerarenopleiding

Drie weken: dat is nu al de periode dat leerlingen uit de tweede graad van het Onze-Lieve-Vrouwe-Presentatie uit Bornem geen leerkracht Frans meer hebben. Hun directeur luidde hierover op 2 juni de alarmbel in het Nieuwsblad. Het lijstje met directeurs die met de handen in het haar zitten in hun zoektocht naar vervangende en zelfs startende leerkrachten wordt steeds langer. Vooral de zoektocht naar leerkrachten voor knelpuntvakken zoals wiskunde, Frans en Nederlands in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant wordt stilaan een onmogelijke opdracht.

Tegen 2024 hebben we 6.000 extra leerkrachten per schooljaar nodig, of 10% meer dan in 2014. De situatie in sommige regio’s is acuut: terwijl Vlaams-Brabant in januari 2015 nog 304 werkzoekende leerkrachten secundair onderwijs telde, lag het aantal in januari 2017 nog op slechts 241. Dezelfde trend zien we in andere provincies. Dit is weliswaar goed nieuws voor de werkzoekende leerkrachten, maar een teken aan de wand dat het aanbod van personeel in dalende lijn zit.

De minister heeft in de commissie Onderwijs meermaals aangegeven dat ze in het kader van het loopbaanpact en de vernieuwingsoperatie rond de lerarenopleiding maatregelen onderzoekt om de job van leerkracht aantrekkelijker te maken en zo de instroom te stimuleren. Denk maar aan de pool voor jonge leerkrachten om hen meer jobzekerheid te geven in hun eerste werkjaren. Echter, door de gesprekken die nog volop worden gevoerd, zijn deze maatregelen nog niet voor morgen.

In de tussentijd wordt de situatie in sommige steden en regio’s echter onhoudbaar. Directies zijn op dit moment heel creatief in hun zoektocht: ze vragen aan leerkrachten om uren langer te presteren, ze laten gepensioneerde leerkrachten opdraven, de VDAB en de pedagogische begeleiding worden ingeschakeld en er worden zelfs getracht om studenten uit de lerarenopleiding te laten opdraven. Dit gebeurt allemaal met zeer wisselend succes. Ondertussen zijn er leerlingen in Vlaanderen die al wekenlang geen les meer hebben gekregen in een bepaald vakgebied. Dit hypothekeert uiteraard de kwaliteit van het onderwijs voor deze leerlingen.

Directies vragen dan ook maatregelen en tools om hen tijdelijk uit de nood te helpen. Op het veld leven verschillende ideeën, zoals het voorstel om de brutowedde tijdelijk te verhogen van leerkrachten die extra uren presteren of de vraag naar meer lokale samenwerking tussen VDAB, pedagogische begeleidingsdienst en directies uit de regio om leerkrachten voor korte opdrachten uit te wisselen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis besloot daarom om aan minister Crevits te vragen om maatregelen te treffen die directies (tijdelijk) uit de nood kunnen helpen. Herbekijk hieronder het debat in de commissie Onderwijs:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is