Werk maken van een kordaat antipestbeleid

Door Vera Celis op 29 januari 2016, over deze onderwerpen: Pesten op school

Uit een recente bevraging van de UGent bij 9566 Vlaamse leerlingen blijkt dat het aantal gepeste leerlingen voor het eerst sinds lange tijd is gedaald. Terwijl vier jaar geleden 24,5 procent van de leerlingen aangaf gepest te worden, bedroeg dit cijfer vorig jaar 19,3 procent. Hiermee is eindelijk een positieve evolutie ingezet na jarenlange stijgingen en negatieve tendensen. Het onderzoek betekent dan ook een opsteker voor de mensen op het veld die de voorbije jaren inspanningen hebben geleverd om het probleem rond pesten bespreekbaar te maken, maar zeker ook aan te pakken.

Nog veel werk op de plank

Ondanks de daling van het aantal gepeste leerlingen kunnen we niet onverdeeld positief zijn. Het onderzoek geeft aan dat nog altijd één op de vijf leerlingen gepest wordt. Dat is een erg hoog en zeer onacceptabel cijfer. De onderzoekers waarschuwen verder ook dat het aantal leerlingen dat zwaar gepest wordt, niet gedaald is. 34.500 leerlingen op een totaal van 643.000 leerlingen geven aan dat ze meer dan één keer per week worden gepest. Dit blijft een substantiële groep van jongeren waaraan we vanuit het Vlaams Parlement blijvend aandacht moeten besteden.

Meer aandacht voor slachtoffers

Ook het Kinderrechtencommissariaat blijft ons waarschuwen voor de schrijnende gevallen waar het dagelijks mee in contact komt. In haar jaarverslag stelt de organisatie vast dat er nog te veel leerlingen zijn die zich in de steek gelaten voelen omdat ze geen gehoor krijgen op school of omdat de school geen passende oplossingen aanreikt om eindelijk een halt toe te roepen aan de pesterijen. Leerlingen krijgen hierdoor het gevoel niet gehoord of geloofd te worden en komen vervolgens moegestreden bij het Kinderrechtencommissariaat terecht. Daar stelt men vast dat vaak een gebrekkige communicatie aan de basis ligt van deze problematiek. Hoewel de meeste scholen grote inspanningen leveren om adequaat te reageren bij een pestproblematiek, zijn er ook nog veel scholen die te weinig terugkoppelen naar leerlingen of te weinig opvolging en ondersteuning aanbieden.

Kordate aanpak tegen pestgedrag

De minister heeft recent het initiatief genomen om kinderen meer te betrekken in de strijd tegen pesten. In samenwerking met de Vlaamse Scholierenkoepel wil de minister via het project ‘conflixers’ kinderen leren om zelf conflicten op te lossen. Een positief initiatief. Leerlingen moeten namelijk zelf betrokken worden bij de uitbouw van een positief schoolklimaat. De vraag is of we met deze maatregel zwaar pestgedrag kunnen oplossen. In de commissie Onderwijs gaf de Kinderrechtencommissaris aan zelf te twijfelen of dit de juiste maatregel is om jongeren die zich schuldig maken aan zwaar pestgedrag te bereiken. Leerlingen moeten nog altijd kunnen terugvallen op volwassenen die correct en direct kunnen ingrijpen. Laten we daarom werk maken van een antipestbeleid in elke school waarbij daders kordaat worden aangepakt en slachtoffers voelen dat ze gesteund en gesterkt worden door volwassenen. Laten we de noodzakelijke maatregelen om eindelijk die jongeren te helpen die zich vandaag in de steek gelaten voelen door scholen te stimuleren om een goed uitgebouwd pestplan te voorzien waarin preventie, sanctie, nazorg en een goede communicatie een centrale plaats vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is