Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Vera Celis op 22 februari 2019, over deze onderwerpen: Pesten op school

Op 22 februari 2019 begon de jaarlijkse Week tegen Pesten. Een week waarin kinderen en volwassenen samen aangeven dat pesten niet oké is. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis hamert al sinds haar intrede in het parlement in 2009 voor een goed uitgebouwd anti-pestplan in elke school. Gelukkig …

Door Vera Celis op 13 juli 2018, over deze onderwerpen: Pesten op school

Één op de twee jongeren geeft aan dat ze ooit al eens gepest zijn geweest. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die masterstudenten aan de UGent hebben verzameld tijdens een bevraging bij 1.600 Vlaamse scholieren tussen 12 en 18 jaar. Eveneens zorgwekkend: één op de vijf jongeren geeft aan dat ze zelf al …

Door Vera Celis op 20 april 2018, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Pesten op school

Op 19 februari berichtte Belga over de dalende cijfers van gevallen van agressie tegen leerkrachten: terwijl AGODI in 2016 nog 81 gevallen van agressie registreerde, was dat cijfer in 2017 gedaald tot 59. Volgens AGODI is dit het op één na laagste cijfer sinds 2010. Ondanks deze positieve cijfers …

Door Vera Celis op 23 maart 2018, over deze onderwerpen: Lerarenloopbaan, Pesten op school

“Toen ze haar gsm uit mijn handen snokte en die op de grond viel, ontplofte ze: ze duwde me tegen de muur en gaf me enkele stompen in mijn maag.” Dit is geen citaat uit een triller, maar een echte getuigenis van een leerkracht die haar verhaal deed in HUMO op 27 februari 2018. Verhalen over fysiek …

Door Vera Celis op 1 februari 2018, over deze onderwerpen: Pesten op school

Ik kies kleur tegen pesten! Jullie ook? Vrijdag begint de ‘Week tegen Pesten’. Een week waarin leerlingen en leerkrachten over heel Vlaanderen opkomen tegen pestgedrag. En dat is nodig, want nog steeds 1 op de 5 leerlingen is dagelijks het slachtoffer. Nergens beter dan deze oproep te doen aan het …

Door Vera Celis op 23 juni 2017, over deze onderwerpen: Pesten op school

Cyberpesten is een steeds groter wordend probleem onder jongeren. In de laatste jaren duiken steeds meer trieste verhalen op in de media van jongeren die zichzelf van het leven beroven omwille van een pestproblematiek. Cijfers leren alvast dat cyberpesten jammergenoeg aan een opmars bezig is: uit …