Lerarenopleiding

Hieronder kunt u alle nieuwsberichten vinden over de lerarenopleiding.

Nieuws over dit onderwerp

Leraren zijn onderwijs en onderwijs zijn leraars

Hervorming lerarenopleiding maakt leerkrachten sterker in de klas Op 29 maart 2018 keurde de Commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement een decreet goed dat de lerarenopleiding hervormt en …

VDAB-trajecten voor kandidaat-leerkrachten zijn een succes

Tegen 2024 hebben we 6.000 extra leerkrachten per schooljaar nodig, of 10% meer dan in 2014. De situatie in sommige regio’s is acuut: terwijl Vlaams-Brabant in januari 2015 nog 304 werkzoekende …

Agressie tegen leerkrachten is ontoelaatbaar

Het aantal agressiegevallen tegen leerkrachten is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit een recent rapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODI). Terwijl in 2015 nog 47 gevallen van geweld werd …