Taalbeleid en geletterdheid

Hieronder kunt u alle nieuwsberichten vinden over geletterdheid en taalbeleid.

Nieuws over dit onderwerp

Nederlands als thuistaal verliest opnieuw terrein

Het aantal kinderen en jongeren uit het kleuter,- lager,- en secundair onderwijs in Vlaanderen dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft stijgen. Dat besluit Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis …

Geletterdheid bij kinderen nog steeds aandachtspunt

Vlaamse leerlingen van 10 hebben voor begrijpend lezen een achterstand van een half jaar in vergelijking met hun leeftijdsgenoten van tien jaar geleden. Met deze resultaten uit het PIRLS-onderzoek …

Ambitie voor alle leerlingen in het onderwijs

Afgelopen woensdag (6 december 2017) stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis een parlementaire vraag over het gedaalde leesniveau van Vlaamse 10-jarige leerlingen. Terwijl dat onze Vlaamse …