Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissies Welzijn en Landbouw

In de commissie Onderwijs kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen van 30 jaar als leerkracht. Mijn focus ligt in deze commissie op het loopbaanbeleid van onderwijspersoneelsleden. Ik besteed ook nog aandacht aan de lerarenopleiding, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het psychosociaal welbevinden van kinderen en leerkrachten, ICT-beleid op school, taalbeleid en geletterdheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die van belang zijn voor de Kempen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina (http://www.veracelis.be/stel-je-vraag).

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-parlementsleden uit de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. (http://www.veracelis.be/onderwijsbrief).

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

van Koen Daniëls, Kathleen Helsen, Ann Brusseel, Vera Celis, Jan Durnez, Paul Cordy en Jos De Meyer
1508 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

van Jan Durnez, Vera Celis, Ann Brusseel, Bart Caron, Kathleen Krekels, Jos De Meyer en Koen Daniëls
1439 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende de instroom in de opleiding Bachelor of Science in de Diergeneeskunde, de doorstroom bij de bachelor- en masteropleidingen uit het studiegebied Diergeneeskunde en de uitstroom uit de opleiding Master of Veterinary Medicine in de Diergeneeskunde

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Vera Celis, Kathleen Helsen en Paul Cordy
1145 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over fysieke en verbale agressie tegen leerkrachten

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
1412 (2017-2018)

Vraag om uitleg over een verplicht antipestbeleid in elke school

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
1741 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Onderwijs - Collectief professioneel leren

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
296 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Vera Celis, Ann Brusseel, Jenne De Potter en Tine Soens
1508 (2017-2018) nr. 3

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Vera Celis, Ann Brusseel, Jenne De Potter en Tine Soens
1508 (2017-2018) nr. 3

Ontwerp van decreet tot wijziging van de rechtspositie van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en tot wijziging van het financieringsluik van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

van de Vlaamse Regering
1444 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2