Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en plaatsvervangend lid van de commissies Welzijn en Landbouw

In de commissie Onderwijs kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen van 30 jaar als leerkracht. Mijn focus ligt in deze commissie op het loopbaanbeleid van onderwijspersoneelsleden. Ik besteed ook nog aandacht aan de lerarenopleiding, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het psychosociaal welbevinden van kinderen en leerkrachten, ICT-beleid op school, taalbeleid en geletterdheid.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die van belang zijn voor de Kempen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina (http://www.veracelis.be/stel-je-vraag).

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op de Onderwijsnieuwsbrief van de N-VA-parlementsleden uit de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. (http://www.veracelis.be/onderwijsbrief).

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

van Jamila Hamddan Lachkar, Jenne De Potter, Paul Cordy, Vera Celis, Jos De Meyer, Koen Daniëls, Franc Bogovic en Jan Durnez
1770 (2018-2019) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

van Vera Celis, Jenne De Potter, Paul Cordy, Jos De Meyer, Koen Daniëls, Franc Bogovic en Jan Durnez
1770 (2018-2019) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel

van Jan Durnez, Vera Celis, Koen Daniëls, Bert Maertens, Marnic De Meulemeester en Katrien Schryvers
1790 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 07 februari 2019 10.08u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 17 januari 2019 10.12u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 18 - woensdag 09 januari 2019 17.06u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over een toekomstvisie op ziekteverlet in relatie tot werkbaar werk bij oudere personeelsleden in het onderwijs

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
656 (2018-2019)

Verslag over het ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jo De Ro en Vera Celis
1795 (2018-2019) nr. 2

Vraag om uitleg over de tragische afloop van een studentendoop

van Paul Cordy aan minister Hilde Crevits
410 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2